สมาคมสื่อ 2564 ให้คุณค่า “การนอบน้อม” มากกว่า “การตรวจสอบผู้มีอำนาจ” ?

สมาคมสื่อของไทย กำลังให้คุณค่าแก่การนอบน้อมต่อผู้อาวุโสหรือไม่? โดยไม่มองสื่อในฐานะ “อาชีพ” ที่ต้องยืนตรงตรวจสอบผู้มีอำนาจซึ่งใช้ภาษีประชาชน

yarmfaojor

31/03/2564

#กราดยิงโคราช : บทบาทหน้าที่ของสื่อที่ควรมีมากกว่าการรายงานกระตุ้นอารมณ์

กฤษฎา แสงเจริญทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ความเห็นต่อเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา ในฐานะที่เป็นผู้สนใจในด้านการศึกษาสาเหตุในการประกอบอาชญากรรม

yarmfaojor

09/02/2563