ทิศทาง-ความท้าทาย “เสรีภาพสื่อไทย” เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

ผู้ร่วมก่อตั้ง “ยามเฝ้าจอ” ให้ความเห็นกับรายการ “Zoom สื่อ” ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ในช่วง Icon focus เกี่ยวกับประเด็น ทิศทางและความท้าทายเสรีภาพสื่อไทยเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (3 พฤษภาคม 2565)

ฟังย้อนหลังที่ www.curadio.chula.ac.th

ดำเนินรายการโดย ดร.เจษฎา ศาลาทอง รายการดังกล่าวจัดทำโดย คณาจารย์ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย