ทีวีสิงคโปร์: ทีวีแห่งสังคมพหุวัฒนธรรม

สิงคโปร์เป็น city-state ที่รวมคนหลากหลายวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกัน จึงมีภาษาที่ประชาชนใช้กันถึง 4 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษามาเลย์ และภาษาทมิฬ

เมื่อเป็นเช่นนี้ “ทีวี” เองก็ต้องผลิตข่าวและรายการให้เข้าถึงคนทุกกลุ่มในสังคมได้

Mediacorp (บริษัทของรัฐบาลสิงคโปร์ที่ผูกขาดทีวีภาคพื้นดินไว้แต่เพียงผู้เดียว) จึงมีการแบ่งช่องทีวีตามภาษาต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ตัวอย่างในคลิปคือทีวี 4 ช่องหลักของสิงคโปร์ที่ผลิตรายการเพื่อภาษาต่างๆ ได้แก่ Channel 5 (ภาษาอังกฤษ), Channel 8 (ภาษาจีนกลาง), Suria (ภาษามาเลย์), และ Vasantham (ภาษาทมิฬ)

นอกจากนั้นยังมีช่องอื่นๆ ที่ออกอากาศภาคพื้นดินในสิงคโปร์ เช่น Channel News Asia (ภาษาอังกฤษ), Channel U (ภาษาจีนกลาง), Okto (ภาษาอังกฤษ) ซึ่งทุกช่องออกอากาศด้วยระบบทีวีดิจิทัล (DVB-T2) ทั้งหมดแล้วครับ (และแน่นอนว่าทุกช่องอยู่ในเครือ Mediacorp อีกตามเคย….)

นำมาฝากให้แฟนๆ ได้ชมกัน เพราะในบ้านเราอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสบรรยากาศทีวีที่มีหลายภาษาแบบนี้ครับ 😀