พบมีชื่อ “ชูวัส VoiceTV-คำนูณ สว.” ลงชิงกรรมการนโยบาย ThaiPBS

เปิดชื่อ ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. (ThaiPBS) พบ “ชูวัส ประชาไท/VoiceTV – ชานันท์ อดีตว่าที่ปาร์ตี้ลิสต์ พท.” ลงสมัคร ด้าน “สมโภชน์” วืด ป.ป.ช.ร่วมขอท้าชิงด้วย ส่วนคนใน-อดีตผู้บริหาร ThaiPBS ก็ลงสมัครกันเพียบ แล้ว สว.พลาดได้ไง “คำนูณ-พิศาล” ก็มา!


เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ThaiPBS ประกาศรับสมัครตำแหน่งกรรมการนโยบาย ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี จำนวน 6 คน ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา แบ่งเป็น

 • ด้านการบริหารจัดการองค์กร จำนวน 2 คน
 • ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 3 คน รวมถึงกรรมการนโยบาย ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยฯ ทดแทนที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการนโยบายผู้ซึ่งตนแทน (ครบวาระวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570) อีกจำนวน 1 คน

ต่อมาวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ส.ส.ท. เปิดเผยรายชื่อผู้ส่งใบสมัครและเสนอชื่อบุคคลที่สมควรเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ดังนี้

 • ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ด้านการบริหารจัดการองค์กร มีจำนวน 27 ราย
 • ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีจำนวน 42 ราย

ดูรายชื่อได้ที่

ยามเฝ้าจอ ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าในหมวดผู้สมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ด้านการบริหารจัดการองค์กร มีรายชื่อที่น่าจับตา เช่น

 • อันดับที่ 2 เจษฎา อนุจารี ทนายความ และกรรมการบริหารอื่น ส.ส.ท.
 • อันดับที่ 7 วัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการบริษัท และอดีตกรรมการ กสทช.
 • ลำดับที่ 9 นคร เสรีรักษ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้อำนวยการกลุ่ม Privacy Thailand
 • ลำดับที่ 15 พิศาล มาณวพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภา
 • ลำดับที่ 16 ผู้อำนวยการสำนักโทรทัศน์และวิทยุ ส.ส.ท. และกรรมการบริหารสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS
 • ลำดับที่ 17 ระวี ตะวันธรงค์ เจ้าของร้านอาหาร, อดีตผู้บริหารช่องและสื่อออนไลน์ SpringNews, อดีต Executive Vice President ของเนชั่นกรุ๊ป, อดีตนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
 • ลำดับที่ 22 สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน สำนักงานติดตามและประเมินผลการปฏัติงาน (กสทช.) ด้านโทรทัศน์ (กตป.) และอดีตกรรมการบริหาร/อดีตรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

ขณะเดียวกัน ยามเฝ้าจอ ตรวจสอบเบื้องต้นยังพบว่าในหมวดผู้สมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีรายชื่อที่น่าจับตา เช่น

 • ลำดับที่ 2 คำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา และอดีตบรรณาธิการอาวุโสของเครือผู้จัดการ
 • ลำดับที่ 6 ชัยรัตน์ แสงอรุณ ทนายความอิสระ สำนักกฎหมายมณียา และอดีตกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.
 • ลำดับที่ 8 ชานันท์ ยอดหงษ์ นักวิจัย นักเขียน คอลัมนิสต์อิสระ และอดีตผู้ดูแลนโยบายผู้มีความหลากหลายทางเพศ พรรคเพื่อไทย
 • ลำดับที่ 9 ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข ผู้ดำเนินรายการและวิเคราะห์ข่าว VoiceTV และอดีตบรรณาธิการบริหาร ประชาไท
 • ลำดับที่ 14 บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง และรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ลำดับที่ 15 บุญเลิศ คชายุทธเดช กรรมการนโยบาย ส.ส.ท. และอดีตผู้บริหารมติชน
 • ลำดับที่ 16 ปณิธาน สืบนุการณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปณิธานเพื่อแผ่นดิน จำกัด
 • ลำดับที่ 19 วีรินทร์ อรวัฒนพันธุ์ อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานคณะกรรมการ
  คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) และผู้อำนวยการบริหารสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์และสมาคมสภาวิชาชีพกิจการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย)
 • ลำดับที่ 22 เมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)
 • 25 วรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์ อดีตรองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 • ลำดับที่ 26 วิไลภรณ์ จงกลวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อเด็กและครอบครัว ThaiPBS
 • ลำดับที่ 29 ศราวุฒิ ประทุมราช ประธานสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)
 • ลำดับที่ 32 สมโภชน์ โตรักษา อดีตผู้จัดการฝ่ายข่าว ช่อง 7HD, อดีตผู้ดำเนินรายการ “คอลัมน์หมายเลข 7 ต้านทุจริตตามติดกลโกง และกรรมการโครงการหลักสูตรนวัตกรรมการตรวจสอบภาครัฐ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • ลำดับที่ 37 สุปัน รักเชื้อ สื่อมวลชนอิสระ ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และอดีตอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพสื่อ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

โดย ส.ส.ท./ThaiPBS ได้เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เปิดให้ส่งส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครแต่ละคนมาที่ “ประธานกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท.” ทางไปรษณีย์ ที่อยู่: องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือที่อีเมล: BOGSelection@thaipbs.or.th โดยสามารถส่งได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 – 6 มิถุนายน 2567