รายชื่อผู้ได้รับรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 15

สรุปรายชื่อบุคคลและผลงาน ที่ได้รับรางวัล “นาฏราช” ครั้งที่ 15 ประจําปี 2566


สรุปรายชื่อของผู้ที่ได้รับรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 15 ประจําปี 2566 พร้อมกับแนบชื่อผู้เข้าชิงแต่ละรางวัลที่เปิดเผยเมื่อ 24 เมษายน 2567 ประกอบไว้


Table of Contents

รางวัลเกียรติยศทางด้านวิทยุ

ฟองสนาน จามรจันทร์

รางวัลเกียรติยศทางด้านโทรทัศน์

สุทธิชัย หยุ่น


รางวัลด้านวิทยุ จํานวน 6 รางวัล

หมายเหตุ : รางวัลด้านวิทยุไม่มีการลงคะแนนในรอบคัดเลือก จะพิจารณาในรอบตัดสินเท่านั้น

ผู้ได้รับ รางวัลสถานีข่าวและสาระยอดเยี่ยม

ได้แก่ สถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM 106 – บริษัท เซิร์ช (ไลฟ์) จํากัด – ออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM 106 MHz

รายชื่อผู้เข้าชิง

 1. ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก – สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก – ออกอากาศทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
 2. สถานีวิทยุ อสมท หลังสวน จ.ชุมพร FM 104.75 – บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) – ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท หลังสวน จ.ชุมพร FM 104.75 MHz
 3. สถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 – บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) – ออกอากาศทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 MHz

หมายเหตุ : สําหรับรายการนี้ มีเพียง 4 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน

ผู้ได้รับ รางวัลสถานีเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยม

ได้แก่ สถานีวิทยุ GREEN WAVE 106.5 FM – บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) – ออกอากาศทางสถานีวิทยุ GREEN WAVE 106.5 FM

รายชื่อผู้เข้าชิง

 1. สถานีวิทยุ 90 ลูกทุ่งรักไทย – บริษัท ช้างไท เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีวิทยุกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ FM 90 MHz
 2. สถานีวิทยุ ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก FM 98.5 – บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ค 24 ชั่วโมง จํากัด – ออกอากาศทางสถานีวิทยุลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก FM 98.5 MHz

หมายเหตุ : สําหรับรายการนี้ มีเพียง 3 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน

ผู้ได้รับ รางวัลรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม

ได้แก่ รายการ คุยกันเช้านี้ – บริษัท เซิร์ช (ไลฟ์) จํากัด – ออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM 106 MHz

รายชื่อผู้เข้าชิง

 1. รายการ ข่าวเข้ม ประเด็นข้น – บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) – ออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 96.5 MHz คลื่นความคิด
 2. รายการ เคาะข่าวค่ำ – สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก – ออกอากาศทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
 3. รายการ แดนดินถิ่นใต้ – บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) – ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท สตูล FM 93.25 MHz
 4. รายการ สน.100.5 – บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) – ออกอากาศทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 MHz
 5. รายการ อสมท เพื่อชุมชน ช่วงที่นี่พัทลุง – บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) – ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท พัทลุง FM 95.75 MHz
 6. รายการ GREEN MORNING SHOW – บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) – ออกอากาศทางสถานีวิทยุ GREEN WAVE 106.5 FM

ผู้ได้รับ รางวัลรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยม

ได้แก่ รายการ มิวสิคกูรู MUSIC GURU – บริษัท ชาเนส มิวสิค โปรดักชั่น จํากัด – ออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM 106 MHz

รายชื่อผู้เข้าชิง

 1. รายการ แชท ชาร์ท โชว์ – บริษัท ช้างไท เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีวิทยุกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ FM 90 MHz
 2. รายการ พุธทอล์ค พุธโทร (อย่าลืมโทรนะ) – บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) – ออกอากาศทางสถานีวิทยุ EFM 94
 3. รายการ เพลงลูกทุ่ง – บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) – ออกอากาศทางสถานีวิทยุลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
 4. รายการ Club Pride Day – บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) – ออกอากาศทางสถานีวิทยุ GREEN WAVE 106.5 FM

ผู้ได้รับ รางวัลผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม

ได้แก่ อรวรรณ กริ่มวิรัตน์กุล รายการ ข่าวเข้ม ประเด็นข้น – บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) – ออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM96.5 MHz คลื่นความคิด

รายชื่อผู้เข้าชิง

 1. กชณิภา นิลเขต รายการ อสมท เพื่อชุมชน ช่วงที่นี่ทลุง – สถานีวิทยุ อสมท พัทลุง – ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท พัทลุง FM 95.75 MHz
 2. นิธินาฏ ราชนิยม รายการ คุยกันเช้านี้ – บริษัท เซิร์ช (ไลฟ์) จํากัด – ออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM106 MHz
 3. บุญระดม จิตรดอน รายการ ชัdวโมงข่าว Exclusive – บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) – ออกอากาศทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 MHz
 4. พลวัชร ภู่พิพัฒน์ รายการ เคาะข่าวค่ำ – สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก – ออกอากาศทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
 5. คุณภูวนาท คุนผลิน รายการ GREEN MORNING SHOW – บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) – ออกอากาศทางสถานีวิทยุ GREEN WAVE 106.5 FM
 6. สุภนันท์ ฤทธิ์มนตรี รายการ เคาะข่าวค่ำ – สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก – ออกอากาศทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
 7. อัมภิกา ชวนปรีชา รายการ เคาะข่าวค่ำ – สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก – ออกอากาศทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

ผู้ได้รับ รางวัลผู้จัดรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยม

ได้แก่ ผุสชา โทณะวณิก รายการ มิวสิคกูรู MUSIC GURU – บริษัท ชาเนส มิวสิค โปรดักชั่น จํากัด – ออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM 106 MHz

รายชื่อผู้เข้าชิง

 1. ธเนส สุขวัฒน์ รายการ มิวสิคกูรู MUSIC GURU – บริษัท ชาเนส มิวสิค โปรดักชั่น จํากัด -ออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM 106 MHz
 2. พัชร์วรัชญ์ เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ รายการ PQ ลูกทุ่งรักไทย – บริษัท ช้างไท เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีวิทยุกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ FM 90 MHz
 3. วิศวะ กิจตันขจร รายการ Green Wave – บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) – ออกอากาศทางสถานีวิทยุ GREEN WAVE 106.5 FM
 4. วุฒิเมศร์ ธีระศุภวาณิชย์ รายการ บอกข่าวเล่าเพลง – บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ค 24 ชั่วโมง จํากัด – ออกอากาศทางสถานีวิทยุลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก FM 98.5 MHz
 5. ศกุนตลา เทียนไพโรจน์ รายการ พุธทอล์ค พุธโทร (อย่าลืมโทรนะ) – บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) – ออกอากาศทางสถานีวิทยุ EFM 94
 6. สุรสิทธิ์ ทั่งสกุลทอง รายการ 90 ลูกทุ่งรักไทย – บริษัท ช้างไท เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีวิทยุกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ FM 90 MHz

รางวัลด้านข่าว จํานวน 5 รางวัล

แต่ละช่องได้ไปกี่รางวัล?
ไทยรัฐทีวี ได้ 3 รางวัล
ThaiPBS ได้ 1 รางวัล
ช่อง 3 ได้ 1 รางวัล

ผู้ได้รับ รางวัลรายการฮาร์ดทอล์คยอดเยี่ยม

ได้แก่ รายการ คุยให้คิด – องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย – ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส

รายชื่อผู้เข้าชิง

 1. รายการ เคลียร์ ชัด ชัด – บริษัท ชินะ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
 2. รายการ เปิดปากกับภาคภูมิ – บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
 3. รายการ เรื่องใหญ่รายวัน – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 4. รายการ โหนกระแส – บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

ผู้ได้รับ รางวัลสกู๊ปข่าวยอดเยี่ยม

ได้แก่ กู๊ปข่าว ย้อนอดีต 1,200 ปี เมืองศรีเทพ” มรดกโลกแห่งที่ 7 จากรายการ ไทยรัฐนิวส์โชว์ – บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

รายชื่อผู้เข้าชิง

 1. สกู๊ปข่าว บั้งไฟนอกฤดูประเพณีหรือบ่อนการพนัน จากรายการ ข่าวค่ำ – บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง MCOT HD
 2. สกู๊ปข่าว คลี่ปมหุ้นไอทีวี จากรายการ ข่าว 3 มิติ – บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
 3. สกู๊ปข่าว ผ่าขบวนการทุจริตทําบัตร 10 ปี แฝงตัวอยู่ในไทย จากรายการ ข่าวภาคค่ำ – บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD
 4. สกู๊ปข่าว ยุทธการปราบ “บัญชีม้า” ตัดแขนขา “แก๊งคอลเซนเตอร์” จากรายการ MONO เจาะข่าวเด็ด – บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29

ผู้ได้รับ รางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยม

ได้แก่ รายการ “ไทยรัฐนิวส์โชว์” – บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

รายชื่อผู้เข้าชิง

 1. รายการ “ข่าวเที่ยงช่องวัน-รอบวัน” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 2. รายการ “เข้มข่าวค่ำ” – บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36
 3. รายการ “เรื่องเด่นเย็นนี้” – บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
 4. รายการ “สนามข่าว 7 สี” – บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD

ผู้ได้รับ รางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยม

ได้แก่ เขมสรณ์ หนูขาว จากรายการ “ไทยรัฐนิวส์โชว์” – บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

รายชื่อผู้เข้าชิง

 1. เปรมสุดา สันติวัฒนา จากรายการ “สนามข่าว 7 สี” – บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD
 2. พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ จากรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” – บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
 3. ศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ จากรายการ “ข่าวเที่ยงช่องวัน-รอบวัน” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 4. อรชพร ชลาดล จากรายการ “ข่าวใส่ไข่” และ “ไทยรัฐนิวส์โชว์” – บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

ผู้ได้รับ รางวัลผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยม

ได้แก่ กรรชัย กําเนิดพลอย จากรายการ “เที่ยงวัน ทันเหตุการณ์” – บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

รายชื่อผู้เข้าชิง

 1. พีระวัฒน์ อัฐนาค จากรายการ “ไทยรัฐนิวส์โชว์” และ “ไทยรัฐทันข่าว” – บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จํากัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
 2. ภาคภูมิ พันธุ์สถิตย์ จากรายการ “เปิดปากกับภาคภูมิ” และ “ไทยรัฐนิวส์โชว์” – บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จํากัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
 3. อนุวัต เฟื่องทองแดง จากรายการ “ข่าวเย็นช่องวัน” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 4. เอกพร ศรีสุขทวีรัตน์ จากรายการ “เข้มข่าวค่ำ” – บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36

รางวัลด้านรายการโทรทัศน์ จํานวน 6 รางวัล

แต่ละช่องได้ไปกี่รางวัล?
ช่อง 9 ได้ 2 รางวัล
ช่อง 7 ได้ 2 รางวัล
ThaiPBS ได้ 1 รางวัล
Workpoint ได้ 1 รางวัล

ผู้ได้รับ รางวัลสารคดียอดเยี่ยม

ได้แก่ รายการ “WILD Survival” – บริษัท ภาคิณ มีเดีย แอนด์ วิชั่น จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

รายชื่อผู้เข้าชิง

 1. รายการ “คนค้นฅน” – บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD
 2. รายการ “คนเรือยาว Soul for one” – องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 3. รายการ “ร่วมรากเดียวกัน The Bond” – องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 4. รายการ “เหลื่อมล้ำ จากต้นจนอวสาน” – องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ผู้ได้รับ รางวัลรายการสําหรับเยาวชนยอดเยี่ยม

ได้แก่ รายการ Super 10 อัจฉริยะพันธุ์จิ๋ว – บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์

รายชื่อผู้เข้าชิง

 1. รายการ เกมท้า ภาษาไทย – บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ALTV ช่องหมายเลข g
 2. รายการ ท้าให้อ่าน The Reading Hero – บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ALTV ช่องหมายเลข g

หมายเหตุ : สําหรับรายการนี้มีเพียง 3 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน

ผู้เข้าชิง รางวัลวาไรตี้และทอล์คโชว์ยอดเยี่ยม

ได้แก่ รายการ “PERSPECTIVE (เปอร์สเปกทิฟ)” – บริษัท แบล็คดอท จํากัด และ บริษัท จูเวไนล์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD

รายชื่อผู้เข้าชิง

 1. รายการ “เจาะใจ” – บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD
 2. รายการ “ปัญญาปันสุข” – บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
 3. รายการ “Club Friday Show” – บริษัท เช้นจ์2561 จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 4. รายการ “SUPER 100 อัจฉริยะเกินร้อย” – บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
 5. รายการ “The Lessons บทเรียนชีวิต” – องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ผู้ได้รับ รางวัลเกมโชว์และการแข่งขันยอดเยี่ยม

ได้แก่ รายการ “MasterChef Thailand Season 6 (อาหารไทย)” – บริษัท เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD

รายชื่อผู้เข้าชิง

 1. รายการ “ดวลเพลงชิงทุน” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 2. รายการ “หมอลําไอดอล” – บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
 3. รายการ “The Golden Singer เวทีเสียงเพราะ” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 4. รายการ “The Job #งานเข้า” – บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ผู้ได้รับ รางวัลรายการกีฬายอดเยี่ยม

ได้แก่ รายการ “มวย ONE LUMPINEE” – บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD

รายชื่อผู้เข้าชิง

 1. รายการ “การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์ กีฬา 7HD Champion Cup 2023” – บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD
 2. รายการ “Fairtexfight มวยมันพันธุ์ Extreme” – บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD
 3. รายการ “RWS ราชดําเนินเวิลด์ซีรีส์” – บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
 4. รายการ “SPORT CORNER” – บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36

ผู้ได้รับ รางวัลพิธีกรยอดเยี่ยม

ได้แก่ สุวิกรม อัมระนันท์ รายการ “PERSPECTIVE (เปอร์สเปกทิฟ)” – บริษัท แบล็คดอท จํากัด และ บริษัท จูเวไนล์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD

รายชื่อผู้เข้าชิง

 1. ปัญญา นิรันดร์กุล จากรายการ “ปัญญาปันสุข” – บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
 2. วิวัฒน์ วงศ์ภัทรฐิติ จากรายการ “Super 10 อัจฉริยะพันธุ์จิ๋ว” – บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
 3. สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา จากรายการ “Club Friday Show” – บริษัท เช้นจ์2561 จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 4. สายสวรรค์ ขยันยิ่ง จากรายการ “เรื่องเล่าข่าวดี” กับ “สายสวรรค์” – สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 HD
 5. สุฐิตา เรืองรองหิรัญญา รายการ “SPORT CORNER” – บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36
 6. สัญญา คุณากร จากรายการ “เจาะใจ” – บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD

รางวัลด้านละครเย็น จํานวน 5 รางวัล

แต่ละช่องได้ไปกี่รางวัล?
ช่อง one ได้ 3 รางวัล
ช่อง 8 ได้ 1 รางวัล
Workpoint ได้ 1 รางวัล

ละครเย็น คือ ละครที่ออกอากาศก่อนเวลา 20.00 น. โดยประมาณ

ผู้ได้รับ รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

ได้แก่ อิศริยา สายสนั่น จากละครเรื่อง “เลือดกากี” – บริษัท อาร์เอส มัลติมีเดีย แอนด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8

รายชื่อผู้เข้าชิง

 1. ทิฐินันท์ แสนหล้า จากละครเรื่อง “จอมโจรดอกไม้ขาว” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 2. ภูริตา สุปินชุมภู จากละครเรื่อง “เจ้าสาวบ้านไร่” – บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
 3. รุ่งรัตน์ เหม็งพานิช จากละครเรื่อง “ดอกหญ้าป่าคอนกรีต” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 4. อาทิตยา ตรีบุดารักษ์ จากละครเรื่อง “นางนาค สะใภ้พระโขนง” – บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์

ผู้ได้รับ รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม

ได้แก่ รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น จากละครเรื่อง “ผู้ใหญ่ลี ศรีบานเย็น” – บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์

รายชื่อผู้เข้าชิง

 1. จิรายุ ละอองมณี จากละครเรื่อง “นางนาค สะใภ้พระโขนง” – บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
 2. ชลวิทย์ มีทองคํา จากละครเรื่อง “จอมโจรดอกไม้ขาว” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 3. เด่นคุณ งามเนตร จากละครเรื่อง “เจ้าสาวบ้านไร่” – บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
 4. ยุทธนา เปื้องกลาง จากละครเรื่อง “ดอกหญ้าป่าคอนกรีต” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31

ผู้ได้รับ รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม

ได้แก่ “ดอกหญ้าป่าคอนกรีต” โดย จันทร์พันแสง – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31

รายชื่อผู้เข้าชิง

 1. “ผู้ใหญ่ลีศรีบานเย็น” โดย จิรวัฒน์ ชาญเชี่ยว, ศุภสวัสดิ์ บุรณเวช , ภัณฑ์ณัฐวงศ์วัชรกมล, กนกพร อดุลย์ เศรณี, ในฝัน นันตสุคนธ์ และ ญาดา สัตบุษ – บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
 2. “รักสุดใจยัยตัวแสบ” โดย กิตติธนัตถ์ บุญญกาญจน์กุล – บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

ผู้ได้รับ รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม

ได้แก่ หลักเขต วสิกชาติ จากละครเรื่อง “ดอกหญ้าป่าคอนกรีต” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31

รายชื่อผู้เข้าชิง

 1. กษาปส์ สัมมาบัตท์ จากละครเรื่อง “รักสุดใจยัยตัวแสบ” – บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
 2. นิติวัฒน์ ชลวณิชสิริ จากละครเรื่อง “นางนาค สะใภ้พระโขนง” – บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
 3. บรรเจิด พุทธโศภิษฐ์ จากละครเรื่อง “จอมโจรดอกไม้ขาว” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 4. บุญธร กิติพัฒฑากรณ์ จากละครเรื่อง “ผู้ใหญ่ลี ศรีบานเย็น” – บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์

ผู้ได้รับ รางวัลละครยอดเยี่ยม

ได้แก่ “ดอกหญ้าป่าคอนกรีต” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31

รายชื่อผู้เข้าชิง

 1. “จอมโจรดอกไม้ขาว” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 2. “นางนาค สะใภ้พระโขนง” – บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
 3. “โปงลางฮักออนซอน” – บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
 4. “ผู้ใหญ่ลีศรีบานเย็น” – บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์

รางวัลด้านละครแบบ Short Form จํานวน 5 รางวัล

แต่ละช่องได้ไปกี่รางวัล?
ThaiPBS ได้ 4 รางวัล
ช่อง one ได้ 1 รางวัล

ละครแบบ Short Form หมายถึง ละครที่มีจำนวนตอนน้อยกว่า 13 ตอน

ผู้ได้รับ รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

ได้แก่ พิมประภา ตั้งประภาพร จากละครเรื่อง “One Night Stand คืนเปลี่ยนชีวิต” – บริษัท เช้นจ์2561 จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31

รายชื่อผู้เข้าชิง

 1. ชนิกานต์ ตังกบดี จากละครเรื่อง “Enigma คน มนตร์ เวท” – บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM 25
 2. นิศาชล สิ่วไธสง จากละครเรื่อง “นางฟ้าไร้นาม” – องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ผู้ได้รับ รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม

ได้แก่ สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร จากละครเรื่อง “เรื่องรักหลากรส Sweet Sensory” – องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

รายชื่อผู้เข้าชิง

 1. ธนภัทร กาวิละ จากละครเรื่อง “Laws of Attraction กฎแห่งรักดึงดูด” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 2. เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร จากละครเรื่อง “Enigma คน มนตร์ เวท” – บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25

ผู้ได้รับ รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม

ได้แก่“นางฟ้าไร้นาม” โดย จารุนันท์ พันธชาติ, คุณมินตา ภนปฤณ และนีลชา เฟื่องฟูเกียรติ – องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

รายชื่อผู้เข้าชิง

 1. “หอมกลิ่นความรัก I FEEL YOU LINGER IN THE AIR” โดย สมชาย ตฤษณาวุฒิ, วรรณา กอธัญญาวัฒน์, เอกรินทร์ มั่งมี และวรรณนภา เลิศกุลทานนท์ – Dee Hup House และ YYDS Entertainment – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 2. “Enigma คน มนตร์ เวท” โดย ปัฏฐา ทองปาน และจารินี ถนอมญาติ – บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM 25
 3. “One Night Stand คืนเปลี่ยนชีวิต” โดย วาสุเทพ เกตุเพ็ชร์ – บริษัท เช้นจ์2561 จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31

ผู้ได้รับ รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม

ได้แก่ วินัย ปฐมบรูณ์ จากละครเรื่อง “นางฟ้าไร้นาม” – องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

รายชื่อผู้เข้าชิง

 1. บัณฑิต สินธนภารดี จากละครเรื่อง “หอมกลิ่นความรัก I FEEL YOU LINGER IN THE AIR” – Dee Hup House และ YYDS Entertainment – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 2. ปัฏฐา ทองปาน จากละครเรื่อง “Enigma คน มนตร์ เวท” – บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM 25

ผู้ได้รับ รางวัลละครยอดเยี่ยม

ได้แก่ “นางฟ้าไร้นาม” – องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

รายชื่อผู้เข้าชิง

 1. “หอมกลิ่นความรัก I FEEL YOU LINGER IN THE AIR” – Dee Hup House และ YYDS Entertainment – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 2. “Club Friday The Series” – บริษัท เช้นจ์2561 จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 3. “Enigma คน มนตร์ เวท” – บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM 25
 4. “One Night Stand คืนเปลี่ยนชีวิต” – บริษัท เช้นจ์2561 จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31

รางวัลด้านละครแบบ Long Form จํานวน 7 รางวัล

แต่ละช่องได้ไปกี่รางวัล?
ช่อง 3 ได้ 7 รางวัล

ละครแบบ Long Form หมายถึง ละครที่มีจำนวนตอนตั้งแต่ 13 ตอนขึ้นไป

ผู้ได้รับ รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม

ได้แก่ “มาตาลดา (To The Moon and Back)” โดย Script Maker – บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

รายชื่อผู้เข้าชิง

 1. “บุษบาลุยไฟ” โดย ปราณประมูล – องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 2. “รักร้าย” โดย เนปาลี – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 3. “หนังรักเรื่องที่แล้ว (10 Year Ticket)” โดย ขนิษฐา ขวัญอยู่ – บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM 25
 4. “VIP รักซ่อนชู้” โดย ชวนันท์ สารพัฒน์, วรรณถวิล สุขน้อย และ อภิรัตน์ หิวแก้ว – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31

ผู้ได้รับ รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม

ได้แก่ ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ จากละครเรื่อง มาตาลดา (To The Moon and Back) – บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

รายชื่อผู้เข้าชิง

ผู้ได้รับ รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

ได้แก่ ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ จากละครเรื่อง มาตาลดา (To The Moon and Back) – บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

รายชื่อผู้เข้าชิง

ผู้ได้รับ รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม

ได้แก่ ปวันรัตน์ นาคสุริยะ จากละครเรื่อง “มาตาลดา (To The Moon and Back)” – บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

รายชื่อผู้เข้าชิง

 1. ชุดาภา จันทเขตต์ จากละครเรื่อง “หมอหลวง” – บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
 2. ผอูน จันทรศิริ จากละครเรื่อง “รักร้าย” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 3. วริดา คูหาวันต์ และ บุณณ์ญาณ์ อริยศรีวัฒนา จากละครเรื่อง “เกมรักทรยศ (The Betrayal)” – บริษัท จูเวไนล์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
 4. สุประวัติ ปัทมสูต จากละครเรื่อง “บุษบาลุยไฟ” – องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ผู้ได้รับ รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม

ได้แก่ อนันดา เอเวอริงแฮม จากละครเรื่อง “เกมรักทรยศ (The Betrayal)” – บริษัท จูเวไนล์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

รายชื่อผู้เข้าชิง

 1. เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ จากละครเรื่อง “รักร้าย” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 2. ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ จากละครเรื่อง “VIP รักซ่อนชู้” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 3. ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ จากละครเรื่อง “พรหมลิขิต (Love Destiny 2)” – บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
 4. โทนี่ รากแก่น จากละครเรื่อง “บุษบาลุยไฟ” – องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ผู้ได้รับ รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

ได้แก่ แอน ทองประสม จากละครเรื่อง “เกมรักทรยศ (The Betrayal)” – บริษัท จูเวไนล์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

รายชื่อผู้เข้าชิง

 1. เฌอปราง อารีย์กุล จากละครเรื่อง “บุษบาลุยไฟ” – องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 2. ดาวิกา โฮร์เน่ จากละครเรื่อง “รักร้าย” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 3. แพทริเซีย กู๊ด จากละครเรื่อง “เกมรักทรยศ (The Betrayal)” – บริษัท จูเวไนล์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
 4. ราณี แคมเปน จากละครเรื่อง “พรหมลิขิต (Love Destiny 2)” – บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
 5. จรินทร์พร จุนเกียรติ จากละครเรื่อง “มาตาลดา” – บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

ผู้ได้รับ รางวัลละครยอดเยี่ยม

ได้แก่ “มาตาลดา (To The Moon and Back)” – บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

รายชื่อผู้เข้าชิง

 1. “เกมรักทรยศ (The Betrayal)” – บริษัท จูเวไนล์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
 2. “บุษบาลุยไฟ” – องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 3. “พนมนาคา” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 4. “พรหมลิขิต (Love Destiny 2)” – บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

รางวัลด้านองค์ประกอบละครยอดเยี่ยม จํานวน 6 รางวัล

แต่ละช่องได้ไปกี่รางวัล?
ช่อง 3 ได้ 4 รางวัล
ช่อง one ได้ 1 รางวัล
ThaiPBS ได้ 1 รางวัล

ผู้ได้รับ รางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม

ได้แก่ พรหมลิขิต (Love Destiny2) โดย กิจจา ลาโพธิ์ – บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

ผู้ได้รับ รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม

ได้แก่ มาตาลดา (To The Moon and Back) โดย Yellowfact (คุณสุชาติ แสงชู, คุณภากร ปุริโสตะโย, คุณณิชาดา เจริญสมบัติ, คุณจีรภรณ์ วิชัยดิษฐ์ และ คุณสิทธิวัชร์ ทิพย์ธนโอฬาร) – บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

ผู้ได้รับ รางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยม

ได้แก่ “บุษบาลุยไฟ” โดย คุณทยา นิ่มเจริญพงษ์ – องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ผู้ได้รับ รางวัลกำกับศิลป์ยอดเยี่ยม

ได้แก่ พรหมลิขิต (Love Destiny 2) โดย ประเสริฐ โพธิ์ศรีรัตน์ – บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

ผู้ได้รับ รางวัลออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกยอดเยี่ยม

ได้แก่ พนมนาคา โดย บริษัท กบาลใส อนิเมชั่น จํากัด – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE31

ผู้ได้รับ รางวัลเพลงละครยอดเยี่ยม

ได้แก่ เพลง “ข้ามเวลา” ขับร้องโดย วิโอเลต วอเทียร์ จากละครเรื่อง “พรหมลิขิต (Love Destiny 2)” – บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

รายชื่อผู้เข้าชิง

 1. เพลง “ปีกแห่งรัก” ขับร้องโดย ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ จากละครเรื่อง “มาตาลดา (To The Moon and Back)” – บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
 2. เพลง “รักเอ๋ย” ขับร้องโดย ธงไชย แมคอินไตย์ จากละครเรื่อง “พนมนาคา” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
 3. เพลง “วันแรกของวันที่เหลือ” ขับร้องโดย อาทิตยา ตรีบุดารักษ์ จากละครเรื่อง “นางนาค สะใภ้พระโขนง” – บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์
 4. เพลง “สนิทใจ” ขับร้องโดย ปาล์มมี่ จากละครเรื่อง “รักร้าย” – บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด – ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31

รางวัลด้านละครและซีรีส์ (แพลตฟอร์มออนไลน์) จํานวน 4 รางวัล

แต่ละช่องได้ไปกี่รางวัล?
Netflix ได้ 4 รางวัล

ผู้ได้รับ รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

ได้แก่ ดาวิกา โฮร์เน่ จากเรื่อง “เรื่องตลก 69 เดอะซีรีส์ (6ixtynin9 The Series)” – บริษัท เน็ตฟลิกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด – ออกอากาศทาง Netflix

รายชื่อผู้เข้าชิง

 1. ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช จากเรื่อง “Return Man – ยอดรักนักทวงคืน” – บริษัท พีซีซีดับเบิลยู โอทีที (ประเทศไทย) จํากัด – ออกอากาศทาง VIU Thailand
 2. ภัณฑิรา พิพิธยากร จากเรื่อง “Get Rich เปิด/โรงเรียน/ปล้น” – บริษัท พีซีซีดับเบิลยู โอทีที (ประเทศไทย) จํากัด – ออกอากาศทาง VIU Thailand

ผู้ได้รับ รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม

ได้แก่ ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์ จากเรื่อง “DELETE” – บริษัท เน็ตฟลิกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด – ออกอากาศทาง Netflix

รายชื่อผู้เข้าชิง

 1. ธีรเดช เมธาวรายุทธ จากเรื่อง “Return Man – ยอดรักนักทวงคืน” – บริษัท พีซีซีดับเบิลยู โอทีที (ประเทศไทย) จํากัด – ออกอากาศทาง VIU Thailand
 2. ปราชญา เรืองโรจน์ จากเรื่อง “Shadow เงา ล่า ตาย” – บริษัท พีซีซีดับเบิลยู โอทีที (ประเทศไทย) จํากัด – ออกอากาศทาง VIU Thailand

ผู้ได้รับ รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม

ได้แก่ “Analog Squad ทีมรักนักหลอก” โดย นิธิวัฒน์ ธราธร, อมราพร แผ่นดินทอง, ชนาธิป อมรปิยะพงศ์ และโสภณา เชาว์ วิวัฒน์กุล บริษัท เน็ตฟลิกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด – ออกอากาศทาง Netflix

รายชื่อผู้เข้าชิง

 1. “Return Man – ยอดรักนักทวงคืน” โดย พลอยบุษรา ภัทรพรพิสิฐ, นครินทร์ นาคปรีชา, กฤษณ์มงคล เพียรทอง, นนทจรรย์ ประกอบทรัพย์ และ เทวารัตน์ สุพรรณเนียม – บริษัท พีซีซีดับเบิลยู โอทีที (ประเทศไทย) จํากัด – ออกอากาศทาง VIU Thailand
 2. “Shadow เงา ล่า ตาย” โดย สาโรจน์ คุณาธเนศ, พชรวรรณ ชัยปุวรัตน์, ณัฐมน ยิ้มแย้ม และ ชาคร ไชยปรีชา – บริษัท พีซีซีดับเบิลยู โอทีที (ประเทศไทย) จํากัด – ออกอากาศทาง VIU Thailand

ผู้ได้รับ รางวัลละครและซีรีส์ยอดเยี่ยม

ได้แก่ “Analog Squad ทีมรักนักหลอก” – บริษัท เน็ตฟลิกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด – ออกอากาศทาง Netflix

รายชื่อผู้เข้าชิง

 1. “องศาสูญ Absolute Zero Series” – บริษัท ไอ-ฉีอี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด – ออกอากาศทาง iQIYI
 2. “Get Rich เปิด/โรงเรียน/ปล้น” – บริษัท พีซีซีดับเบิลยู โอทีที (ประเทศไทย) จํากัด – ออกอากาศทาง VIU Thailand

แต่ละช่องได้ไปกี่รางวัล? (เฉพาะโทรทัศน์+ออนไลน์ ไม่รวมวิทยุ)

หากรวมรางวัลนาฏราชที่มีแค่เฉพาะโทรทัศน์+ออนไลน์ จะพบว่ามีทั้งหมด = 5+6+5+5+7+6+4 = 38 รางวัล แบ่งได้เป็น

 • รางวัลด้านข่าว จํานวน 5 รางวัล
  • ไทยรัฐทีวี ได้ 3 รางวัล
  • ThaiPBS ได้ 1 รางวัล
  • ช่อง 3 ได้ 1 รางวัล
 • รางวัลด้านรายการโทรทัศน์ จํานวน 6 รางวัล
  • ช่อง 9 ได้ 2 รางวัล
  • ช่อง 7 ได้ 2 รางวัล
  • ThaiPBS ได้ 1 รางวัล
  • Workpoint ได้ 1 รางวัล
 • รางวัลด้านละครเย็น จํานวน 5 รางวัล
  • ช่อง one ได้ 3 รางวัล
  • ช่อง 8 ได้ 1 รางวัล
  • Workpoint ได้ 1 รางวัล
 • รางวัลด้านละครแบบ Short Form จํานวน 5 รางวัล
  • ThaiPBS ได้ 4 รางวัล
  • ช่อง one ได้ 1 รางวัล
 • รางวัลด้านละครแบบ Long Form จํานวน 7 รางวัล
  • ช่อง 3 ได้ 7 รางวัล
 • รางวัลด้านองค์ประกอบละครยอดเยี่ยม จํานวน 6 รางวัล
  • ช่อง 3 ได้ 4 รางวัล
  • ช่อง one ได้ 1 รางวัล
  • ThaiPBS ได้ 1 รางวัล
 • รางวัลด้านละครและซีรีส์ (แพลตฟอร์มออนไลน์) จํานวน 4 รางวัล
  • Netflix ได้ 4 รางวัล

สรุป = 12+7+5+4+3+2+2+2+1 = 38 รางวัล

 • ช่อง 3 ได้ = 1+7+4 = 12 รางวัล
 • ThaiPBS ได้ = 1+1+4+1 = 7 รางวัล
 • ช่อง one ได้ = 3+1+1 = 5 รางวัล
 • Netflix ได้ 4 รางวัล
 • ไทยรัฐทีวี ได้ 3 รางวัล
 • ช่อง 9 ได้ 2 รางวัล
 • Workpoint ได้ = 1+1 = 2 รางวัล
 • ช่อง 7 ได้ 2 รางวัล
 • ช่อง 8 ได้ 1 รางวัล