‘โควิด-19’ จากโรคระบาดสู่ข่าวปลอม รัฐเปิดใจ ร่วมมือสื่อ ช่วยคลายวิกฤติได้

COFACT ประเทศไทย จัดเสวนาถอดบทเรียนช่วงสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดและความต้องการของวัคซีนที่มีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดข่าวปลอมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายฝ่ายแนะ รัฐเปิดใจ ร่วมมือสื่อ ช่วยคลายวิกฤติได้

yarmfaojor

04/05/2564

ภาคี “Cofact ประเทศไทย” ประกาศเจตนารมณ์ใน “วันตรวจสอบข่าวลวงโลก”

“Cofact ประเทศไทย” จัดกิจกรรมเสวนากับประเด็น “ข่าวลวง” และการส่งเสริมให้เกิดการ “ตรวจสอบข่าวลวง” ในวัน International Fact-Checking Day

Chaiyasan Patanawithayapalert

02/04/2564

บนหน้าจอทีวีไทย มีรายการ Fact-checking มากน้อยแค่ไหน?

หลายๆ คนอาจสงสัยว่า รายการโทรทัศน์ของไทยเรานั้นมีการทำคอลัมน์ Fact-Checking กันบ้างหรือไม่ ตื่นตัวในประเด็นนี้กันมากน้อยแค่ไหน

yarmfaojor

02/04/2564