เปิดชื่อ 4 กรรมการ กสทช. อนุญาตควบรวม อนุญาตควบรวม AIS-3BB แบบมีเงื่อนไข

ส่องรายชื่อกรรมการ กสทช. 4 คน มีมติอนุญาตควบรวม AWN (AIS) – 3BB (JAS) แบบมีเงื่อนไข อีก 2 คนลงรับทราบแต่ไม่ประชุมต่อ ส่วนอีก 1 คนใช้สิทธิ์งดออกเสียง


สำหรับมติที่ประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ 12/2566 ในวันนี้ (10 พฤศจิกายน 2566) ซึ่งมีการลงมติการควบรวมธุรกิจระหว่าง “บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ตัวย่อ AWN (ของ AIS)” และ “บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ 3BB (ของ JAS)” นั้น

‘ยามเฝ้าจอ’ ได้รับรายงานอย่างไม่เป็นทางการเมื่อเวลา 19.38 น. มาว่า สำหรับมติที่ประชุม กสทช. นั้น บอร์ด กสทช. 7 เสียง โดยมี 4 เสียง ลงมติให้ “อนุญาตควบรวมธุรกิจแบบมีเงื่อนไข” ได้แก่

  1. พล.อ.ท.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กรรมการ กสทช.ด้านกิจการกระจายเสียง
  2. นายศุภัช ศุภชลาศัย กรรมการ กสทช.ด้านเศรษฐศาสตร์
  3. นางสาวพิรงรอง รามสูต กรรมการ กสทช.ด้านกิจการโทรทัศน์
  4. นายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ กรรมการ กสทช.ด้านกิจการโทรคมนาคม

ขณะที่ อีก 2 เสียง ได้ลงมติ “รับทราบ” ไปตั้งแต่ช่วงเช้า และไม่ได้เข้าร่วมประชุมในช่วงบ่าย ได้แก่

  • นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช.
  • พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร กสทช.ด้านกฎหมาย เนื่องจากความคิดเห็นไม่ตรงกัน

ส่วน 1 เสียงที่ใช้สิทธิ์ “งดออกเสียง” คือ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กสทช. ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน