เรตติ้งช่องข่าวทีวีดาวเทียม ก.ค. 64 : NationTV แซง Top News แล้ว

ส่องเรตติ้งช่องเน้นเรื่องข่าวบนทีวีดาวเทียม PSI มกราคม-กรกฎาคม 2564 พบเรตติ้ง Top News 3 เดือนก่อนหน้านี้ (เมษายน-มิถุนายน 2564) ร่วงต่อเนื่อง แต่กลับขึ้นเล็กน้อยมาในเดือนกรกฎาคม ในขณะที่เรตติ้ง NationTV แซง Top News เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เรตติ้ง PPTV ปี 2564 เป็นดังนี้

 • ม.ค. 0.273 (อันดับที่ 9)
 • ก.พ. 0.235 (อันดับที่ 9)
 • มี.ค. 0.223 (อันดับที่ 9)
 • เม.ย. 0.246 (อันดับที่ 10)
 • พ.ค. 0.267 (อันดับที่ 9)
 • มิ.ย. 0.258 (อันดับที่ 10)
 • ก.ค. 0.284 (อันดับที่ 9)

เรตติ้ง Top News ในปี 2564 เป็นดังนี้

 • ก.พ. 0.201 (อันดับที่ 12) เดือนแรกที่ออกอากาศ
 • มี.ค. 0.204 (อันดับที่ 12)
 • เม.ย. 0.184 (อันดับที่ 13)
 • พ.ค. 0.167 (อันดับที่ 14)
 • มิ.ย. 0.144 (อันดับที่ 15)
 • ก.ค. 0.155 (อันดับที่ 15)

ส่วนเรตติ้ง NationTV ปี 2564 เป็นดังนี้

 • ม.ค. 0.181 (อันดับที่ 13)
 • ก.พ. 0.133 (อันดับที่ 15)
 • มี.ค. 0.142 (อันดับที่ 15)
 • เม.ย. 0.158 (อันดับที่ 15)
 • พ.ค. 0.154 (อันดับที่ 15)
 • มิ.ย. 0.143 (อันดับที่ 16)
 • ก.ค. 0.175 (อันดับที่ 13)

เรตติ้ง ThaiPBS ปี 2564 ในปี 2564 เป็นดังนี้

 • ม.ค. 0.113 (อันดับที่ 15)
 • ก.พ. 0.099 (อันดับที่ 17)
 • มี.ค. 0.101 (อันดับที่ 17)
 • เม.ย. 0.116 (อันดับที่ 17)
 • พ.ค. 0.120 (อันดับที่ 17)
 • มิ.ย. 0.111 (อันดับที่ 17)
 • ก.ค. 0.117 (อันดับที่ 17)

ขณะที่เรตติ้ง V2H9 (เป็นช่องที่ VoiceTV มาเช่าเวลาออกอากาศ) ปี 2564 เป็นดังนี้

 • ม.ค. 0.021 (อันดับ 25)
 • ก.พ. 0.021 (อันดับ 26)
 • มี.ค. 0.021 (อันดับ 25)
 • เม.ย. 0.022 (อันดับ 25)
 • พ.ค. 0.021 (อันดับ 25)
 • มิ.ย. 0.019 (อันดับ 25)
 • ก.ค. 0.020 (อันดับ 26) ออกอากาศบนช่อง 75 เป็นเดือนสุดท้าย และย้ายมาออกากาศที่ช่อง 51 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564

ช่อง NEWS1 (ASTV เดิม) เรตติ้งในปี 2564 เป็นดังนี้

 • ม.ค. 0.007 (อันดับที่ 34)
 • ก.พ. 0.005 (อันดับที่ 35)
 • มี.ค. 0.006 (อันดับที่ 33)
 • เม.ย. 0.006 (อันดับที่ 34)
 • พ.ค. 0.006 (อันดับที่ 36)
 • มิ.ย. 0.005 (อันดับที่ 38)
 • ก.ค. 0.006 (อันดับที่ 41)

ทางด้านเรตติ้งช่อง Peace TV ปี 2564 เป็นดังนี้

 • ม.ค. 0.004 (อันดับ 45)
 • ก.พ. 0.004 (อันดับ 44)
 • มี.ค. 0.004 (อันดับ 42)
 • เม.ย. 0.005 (อันดับ 38)
 • พ.ค. 0.005 (อันดับ 40)
 • มิ.ย. 0.005 (อันดับ 41)
 • ก.ค. — ยุติออกอากาศแล้ว —

ปิดท้ายด้วยช่องฟ้าวันใหม่ (Bluesky) ปี 2564 ดังนี้

 • ม.ค. 0.001 (อันดับ 96)
 • ก.พ. 0.001 (อันดับ 98)
 • มี.ค. 0.001 (อันดับ 92)
 • เม.ย. 0.001 (อันดับ 92)
 • พ.ค. 0.001 (อันดับ 95)
 • มิ.ย. 0.001 (อันดับ 98)
 • ก.ค. 0.001 (อันดับที่ 99)

ส่วนเรตติ้ง TOP10 หรือ TOP20 บนระบบทีวีดาวเทียม PSI มีช่องอะไรบ้างนั้น หากมีเวลาจะมานำเสนอในโอกาสต่อไป

Just ordinary guy who interested about current affairs, new media and technology. Now I'm Creative Content Creator and Co-founder of 'Yarmfaojor' (ยามเฝ้าจอ), Thailand TV Monitor by new generation.