เปิดประวัติ 2 “ว่าที่” ผู้อำนวยการไทยพีบีเอส

เปิดประวัติ “รศ.วิลาสินี พิพิธกุล – ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร” 2 ว่าที่ผู้อำนวยการไทยพีบีเอส ใครจะได้ตำแหน่งนี้ไปครอง?


ตามประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ส.ส.ท. (ThaiPBS) ในรอบที่ 1 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ซึ่งทางคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยได้พิจารณารายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 คือ

  1. รองศาสตราจารย์ วิลาสินี พิพิธกุล
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานพ กาญจนบุรางกูร

สำหรับประวัติโดยคร่าวของ “รศ.วิลาสินี พิพิธกุล” ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และเคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ในยุคของ ทันตแพทย์กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการไทยพีบีเอส ณ ขณะนั้น

ก่อนหน้านี้ รศ.วิลาสินี เคยเป็นผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อีกทั้งยังเคยเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังเคยเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกด้วย

รศ.วิลาสินี จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโทด้านสตรีศึกษา จาก University of Kent ประเทศอังกฤษ ปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพจาก bizfocusmagazine.com

ด้าน “ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร” เคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ซึ่งกำกับดูแลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ผศ.มานพ ได้รับปริญญาวิทยาศาตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์ (การจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย, วิทยาศาตร์การประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ในระดับปริญญาโท คณะวิทยศาสตรมหาบัณฑิต คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระดับปริญญาตรี คณะวิทยศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลเมื่อปี 2562 ม.วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย ระบุว่า ผศ.มานพ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทซุปเปอร์เช็ง ซึ่งเราพบว่า “ซุปเปอร์เช็ง” มีการทำธุรกิจเกี่ยวกับเคเบิลทีวี และกล่อง OTT TV อยู่ด้วยเช่นกัน ต่อมาในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 ยังพบว่า ผศ.มานพ ได้ผ่านการคัดเลือกชิงตำแหน่งผู้อำนวยการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในรอบ 4 คนสุดท้าย และยังพบว่ามีชื่อ 1 ใน 14 คนที่เข้าสมัครตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 อีกด้วย

ซึ่งกระบวนการคัดเลือกในรอบสุดท้าย คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. จะดำเนินการเชิญผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 2 ราย เข้าสัมภาษณ์ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นี้

อ้างอิง: https://org.thaipbs.or.th/content/3662
http://graduate.rmutsv.ac.th/2562/?q=th/Honorary-Graduate/ผศ.มานพ-กาญจนบุรางกูร/
https://www.energynewscenter.com/คณะอนุฯชุด-คุรุจิต-เปิด4/
https://www.energynewscenter.com/ส่ง-3-รายชื่อชิงตำแหน่งผ/