ทีวีดิจิทัลไทยปรับเวลา ‘ข่าวในพระราชสำนัก’ กลับช่วง 19.00-20.30 น. เหมือนเดิม

ภาพเริ่มข่าวในพระราชสำนักของ ThaiPBS

ภาพเริ่มข่าวในพระราชสำนักของ ThaiPBS

เข้าสู่เดือนมิถุนายน หลายช่องทีวีดิจิทัลก็ถือโอกาสปรับผังใหม่ เพื่อแย่งชิงเรทติ้งกันเช่นเคย บางช่องลงรายการใหม่ บางช่องโยกเวลารายการเดิม บางรายการก็อาจหลุดผัง ล้วนเป็นอนิจจังของวงการทีวี

แต่คุณเคยสังเกตไหมว่า มีรายการหนึ่งที่แทบทุกช่องพร้อมใจกันปรับผัง และก็มาในเวลาใกล้กัน นั่นคือ “ข่าวในพระราชสำนัก” นั่นเอง

หลายคนอาจไม่แปลกใจเพราะชินว่า ข่าวในพระราชสำนักก็มาสองทุ่มอยู่แล้ว แต่ในช่องทีวีดิจิทัลน้องใหม่ มักนำข่าวในพระราชสำนักไปออกอากาศในเวลาใกล้สี่ทุ่ม (22.00 น.)

คำถามคือช่องเหล่านี้ทำถูกต้องหรือไม่ คำตอบคือยังไม่ถูกต้อง

เพราะเมื่อเปิดอ่านประกาศคณะกรรมการ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (*ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558) จะพบว่า กสทช.ได้กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (เรียกง่ายๆคือ ฟรีทีวี) ต้องจัดให้มีการออกอากาศ 2 รายการ คือ

  1. เพลงชาติไทย ทุกวัน ในเวลา 08.00 น. และ 18.00 น.
  2. ข่าวในพระราชสำนัก ทุกวัน ในเวลาระหว่าง 19.00 – 20.30 น.

นอกจากนี้ ในประกาศยังมีการระบุเงื่อนไขว่า

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทําให้ไม่สามารถออกอากาศข่าวในพระราชสำนักได้ในเวลาปกติ ให้ออกอากาศในระหว่างเวลา 18.00 – 22.00 น. ได้ โดยผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งเหตุผล ความจำเป็น และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการทราบ เว้นแต่คณะกรรมการจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

“เหตุจำเป็น” ที่ทำให้ไม่สามารถออกอากาศได้มีอะไรบ้าง ในที่นี้ กสทช. ยังไม่ได้มีการบอกอย่างชัดเจน แต่ยามเฝ้าจอขอตั้งข้อสันนิษฐานว่า “เหตุจำเป็น” ในความหมายนี้ น่าจะหมายถึง การถ่ายทอดสดพระราชพิธี, รัฐพิธี, พิธีสำคัญ, รายการพิเศษ, การถ่ายทอดสดกีฬา, การแข่งขัน ซึ่งอาจกินระยะเวลาในช่วงที่ต้องออกอากาศข่าวในพระราชสำนัก เมื่อเกิดเหตุเหล่านี้ ต้องแจ้งรายละเอียดให้ กสทช. ทราบเพื่อขอออกอากาศในช่วงเวลาอื่น

คำถามก็คือทีวีดิจิทัลน้องใหม่หลายช่องออกอากาศข่าวในพระราชสำนักใกล้ ๆ สี่ทุ่มทุกวันเป็นเวลาหลายปี มี “เหตุจำเป็น” ดังที่ กสทช. กำหนดหรือไม่? แล้วทำไมแต่ละช่องถึงเพิ่งมาตื่นตัวปรับผังออกอากาศให้ตรงตามกฎหมายในคราวนี้ ซึ่งขณะนี้ กสทช. ยังไม่มีการชี้แจงถึงสาเหตุที่ชัดเจนว่าเพราะอะไร

หรือนี่อาจจะเป็นการเตือนครั้งสุดท้าย?

หมายเหตุ : ปัจจุบันข่าวในพระราชสำนักผลิตโดยสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีเดิม (ช่อง 3, ช่อง 5, ช่อง 7, ช่อง 9 MCOT, ช่อง NBT และช่อง ThaiPBS) ในนามโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลจะรับสัญญาณไปออกอากาศ ซึ่งส่วนใหญ่จะรับจากช่อง ททบ.5 ช่อง 9 และ ThaiPBS

อ่านประกอบ :

ประกาศคณะกรรมการ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/027/22.PDF

ประกาศคณะกรรมการ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 3)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/045/39.PDF