ภาคี “Cofact ประเทศไทย” ประกาศเจตนารมณ์ใน “วันตรวจสอบข่าวลวงโลก”

“Cofact ประเทศไทย” จัดกิจกรรมเสวนากับประเด็น “ข่าวลวง” และการส่งเสริมให้เกิดการ “ตรวจสอบข่าวลวง” ในวัน International Fact-Checking Day

Chaiyasan Patanawithayapalert

02/04/2564

บนหน้าจอทีวีไทย มีรายการ Fact-checking มากน้อยแค่ไหน?

หลายๆ คนอาจสงสัยว่า รายการโทรทัศน์ของไทยเรานั้นมีการทำคอลัมน์ Fact-Checking กันบ้างหรือไม่ ตื่นตัวในประเด็นนี้กันมากน้อยแค่ไหน

yarmfaojor

02/04/2564