“เปิดพื้นที่ปลอดภัย” 3 สมาคมสื่อ เผยข้อเสนอรับวันเสรีภาพสื่อโลก

3 สมาคมสื่อ เผยข้อเสนอรับวันเสรีภาพสื่อโลก ขอรัฐบาล-คู่ขัดแย้งเปิดพื้นที่ปลอดภัยในการทำงาน ยืนยันเสรีภาพสื่อจะถูกละเมิดจากทุกฝ่ายไม่ได้ ย้ำจะต่อสู้เรียกร้องจนถึงที่สุด


เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ออกแถลงการณ์วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 3 พฤษภาคม ”เสรีภาพสื่อเสรีภาพประชาชน” ชู 4 ข้อเสนอ แก่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1. เรียกร้องให้รัฐบาล-คู่ขัดแย้งแต่ละฝ่าย เปิดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการทำงานของสื่อมวลชน โดยต้องหยุดใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ

2. เรียกร้องให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะข่าวปลอม (Fake News) และควรใช้สิทธิในการตรวจสอบสื่อมวลชนควบคู่ด้วย

3. ขอเรียกร้องให้สื่อมวลชนรายงานถึงสาเหตุของปัญหา นำเสนอทางออก หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำยั่วยุให้เกิดความเกลียดชัง ตามหลักเสรีภาพบนความรับผิดชอบ

4. องค์กรวิชาชีพสื่อ ยืนยันว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นอีกหนึ่งเสาหลักในระบอบประชาธิปไตยฯ การกระทำที่ทุกฝ่ายที่ละเมิดต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน เป็นสิ่งที่องค์กรวิชาชีพไม่อาจยอมรับได้ และจะต่อสู้เรียกร้องจนถึงที่สุด

➡ อ่านเนื้อหาแถลงการณ์ทั้งหมดได้ที่ https://www.tja.or.th/view/activities/media-movements/1251638

Just ordinary guy who interested about current affairs, new media and technology. Now I'm Creative Content Creator and Co-founder of 'Yarmfaojor' (ยามเฝ้าจอ), Thailand TV Monitor by new generation.