พบผู้ป่วยโควิด-19 ใน ThaiPBS อีก 1 คน เป็นผู้ช่วย Producer สังกัดสำนักข่าว

สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS พบผู้ช่วย Producer สังกัดสำนักข่าว ติดเชื้อโควิด-19 อีก 1 คน ล่าสุดทางสำนักงานใหญ่เตรียมจัดให้มีการตรวจหาเชื้อโดยเร็วที่สุด


วันนี้ (8 เมษายน 2564) ภัทราพร ตั๊นงาม ผู้สื่อข่าว ThaiPBS เปิดเผยว่า รองศาสตราจารย์ วิลาสินี พิพธกุล ผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) ลงนามในประกาศองค์การฯ เรื่อง พบพนักงานติดเชื้อโรคโควิด 19 รายที่ 2 เนื้อหามีดังนี้

ด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ส.ส.ท. ได้รับรายงานจากผู้ป่วยซึ่งเป็น ผู้ช่วย Producer รายการข่าวจัดเต็ม สังกัดสำนักข่าว ว่า ได้รับคำยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อโควิด 19 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ซึ่งผู้ป่วยรายนี้ได้สัมผัสกับผู้ป่วยที่ได้รับคำยืนยันก่อนหน้านี้ว่าติดเชื้อโรคเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564

โดยตลอดช่วงเวลาหลังสัมผัสจนกระทั่งตรวจพบไม่มีอาการป่วยแต่อย่างใด และได้แจ้งยืนยันสถานที่ เวลาที่เข้ามาอยู่ใน ส.ส.ท. ว่าเข้ามาทำงานเกือบทุกวันระหว่างเวลา 07.00 ถึง 16.00 น. ของวันอังคารที่ 23 มีนาคม ถึงวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 ส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในพื้นที่นั่งทำงาน ห้องสตูออนไลน์ ห้องตัดต่อ สำนักข่าว ชั้น 3 รวมถึงไปซื้ออาหารโดยนำกลับมารับประทานที่โต๊ะ

ขณะนี้อยู่ในระหว่างให้ผู้ป่วยจัดทำรายละเอียดเวลาและสถานที่ รวมถึงบุคคลที่สัมผัสใกล้ชิด เพื่อประกอบการดูแลควบคุมโรคต่อไป

เบื้องต้น ส.ส.ท. ได้ดำเนินการป้องกันและควบคุมดูแล ดังนี้

  1. กักตัวพนักงานที่คาดว่าจะอยู่ในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิด (เสี่ยงสูง) ทั้งหมดให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19
  2. ปิดกั้นพื้นที่บริเวณสถานที่ทำงานของผู้ป่วยและโดยรอบทั้งโซน ในวันนี้และทำความสะอาดโต๊ะทำงาน เครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน ทั้งหมดอย่างละเอียด (Deep Cleaning) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายและป้องกันความเสี่ยงที่จะติดต่อไปยังพนักงานอื่น
  3. ให้พนักงานที่สัมผัสกับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย (เสี่ยงต่ำ) เฝ้าสังเกตอาการและทำงานที่บ้าน (Work from Home) จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2564
  4. จัดให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด 19 แก่พนักงานโดยรวมที่ต้องการความมั่นใจ ณ ส.ส.ท. สำนักงานใหญ่ โดยเร็วที่สุด คาดว่าจะเป็นวันที่ 9 เมษายน 2564 ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้พนักงานทราบทันทีที่แผนการตรวจได้รับการยืนยันผ่าน HR Hot NEWS

ส.ส.ท.ขอให้ความมั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ดำเนินการต่างๆ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังเพื่อให้พนักงาน ส.ส.ท.และผู้เกี่ยวข้องทุกคนมีความมั่นใจและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ

นอกจากนี้ ประกาศองค์การฯ เรื่อง พบพนักงานติดเชื้อโรคโควิด 19 รายที่ 2 ยังมีการระบุหมายเหตุเพิ่มเติม ดังนี้

  1. ผู้เสี่ยงสูง หมายถึง ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยในพื้นที่ปีด อากาศไม่ถ่ายเท อยู่ห่างจากผู้ติดเชื้อไม่เกิน 1 เมตร มีการพูดคุยนานกว่า 15 นาที โดยไม่มีการป้องกัน
  2. ผู้เสี่ยงต่ำ หมายถึง ผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ แต่มีการป้องกันตัวเองโดยสวมหน้ากากตลอดเวลา
  3. ผู้เสี่ยงต่ำมาก หมายถึง ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ (เสี่ยงสูง) แต่มีการป้องกันตัวเองตลอดเวลา

โดยก่อนหน้านี้ ThaiPBS พบว่าผู้ผลิตรายการสัญญาจ้าง ติดเชื้อโควิด-19 จํานวน 1 คน เมื่อ 6 เมษายน 2564 โดย ThaiPBS ให้พนักงานบางส่วน Work from home ถึง 20 เมษายน 2564 และในประกาศล่าสุดก็ยังคงคำสั่ง Work from home ไว้