เปิดตัวโครงการ “7HD NEW IDEAS CONTEST ปี 2” ให้คนรุ่นใหม่ได้ประลองไอเดียประกวดสารคดีสั้น

ช่อง 7HD และ สสส. แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ 7HD NEW IDEAS CONTEST ปี 2 เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ สตูดิโอ 2 อาคาร 7 ช่อง 7HD

yarmfaojor

10/11/2563