เลือกตั้ง 62 อนาคตประเทศไทย จากช่อง 3

ช่อง 3 จับมือ กกต. ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง 2562

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) วันที่ 24 ก.พ. 2562

เลือกตั้ง 62 อนาคตประเทศไทย จากช่อง 3

ผลจากการลงนามครั้งนี้จะส่งให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อสร้างความเข้าใจถึงกติกาตามกฎหมายและกระบวนจัดการเลือกตั้ง ส่งเสริมให้ประชาชนตื่นตัวในหน้าที่พลเมืองและทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม ผ่านรายการพิเศษ “เลือกตั้ง 62 อนาคตประเทศไทย”

พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. เชื่อมั่นว่าการร่วมมือกันครั้งนี้จะทำให้ประชาชนได้รับรู้ถึงกติกาตามรัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนไปจากเดิม ในกระบวนการจัดการเลือกตั้ง ทั้งวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง หรือรูปแบบป้ายหาเสียง

ขณะที่ นายอนุชา สังขกุล รักษาการผู้จัดการฝ่ายข่าวช่อง 3 บอกว่า นอกจากจะร่วมมือกับ กกต. แล้ว ช่อง 3 ยังร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เป็นสถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน 23 แห่ง ในการจัดกิจกรรม “คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย” เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้มีความเข้าใจต่อการเลือกตั้งอีกด้วย

ก่อนหน้านี้ช่อง 3 โดย บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ยังได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  ในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป 2562 ไปเมื่อช่วงปลายเดือน พ.ย. อีกด้วย

ข้อมูลจาก Ch3Thailand

Just ordinary guy who interested about current affairs, new media and technology. Now I'm Creative Content Creator and Co-founder of 'Yarmfaojor' (ยามเฝ้าจอ), Thailand TV Monitor by new generation.