“News Creator Program 2023” รุ่น 2 รับประกาศนียบัตรจากช่อง 3

ช่อง 3 ร่วมยินดี “News Creator Program 2023” รุ่น 2 ติดความพร้อม มุ่งสู่สายงานข่าวอย่างมืออาชีพ มอบประกาศนียบัตรรับรองความสำเร็จ


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ ช่อง 3 เปิดเผยว่า บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ ช่อง 3 โดย “ดร.อัครพล วีรวงศ์” รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักบริหารทรัพยากร บริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และ “นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย” รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร และ สำนักข่าวช่อง 3 โดย “นางเบ็ญจวรรณ วงศ์วิไล” บรรณาธิการบริหาร ข่าวโทรทัศน์ และ “นายวีรพล ชัยประกิจ” บรรณาธิการบริหาร ข่าวมัลติมีเดีย ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้าฝึกอบรมในโครงการ “CH3 News Creator Program 2023” รุ่น 2

โดยโครงการเกิดขึ้นเพื่อสร้างการเรียนรู้ทักษะการทำงานในสายงานข่าว และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ก้าวเข้าสู่อาชีพการทำงานข่าวในอนาคต ซึ่งผู้ที่เข้าฝึกอบรมได้ผ่านการฝึกอบรมอย่างครบถ้วนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงได้ลงภาคสนามฝึกการรายงานข่าว ณ สถานที่จริง ตลอดระยะเวลา 3 เดือน จนจบหลักสูตรอย่างสมบูรณ์

ผู้ที่เข้าฝึกอบรมในโครงการ “CH3 News Creator Program 2023” รุ่น 2 ได้เข้ารับมอบประกาศนียบัตรรับรองความสำเร็จเมื่อ วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 โดยสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดในการเป็นนักข่าวมืออาชีพต่อไป