ก้าวไกล จี้ กสทช. ใช้อำนาจตัวเอง ไม่อนุญาตให้ “ทรู-ดีแทค” ครบรวมกิจการ

ศิริกัญญา ก้าวไกล แฉพิรุธที่ปรึกษาอิสระ ทำรายงานศึกษามิชอบด้วยกฎหมาย ขาดความเป็นกลาง เชื่อมโยงบริษัทใหญ่ในดีลนี้ จี้ กสทช. กล้าฟันว่า “ไม่อนุญาต” ให้ควบรวมค่ายมือถือ “ทรู-ดีแทค” ชี้แม้ความเห็นกฤษฎีกาจะคลุมเครือ แต่ยังตีความได้ว่าอำนาจพิจารณาอนุญาตควบรวมทรู-ดีแทคอยู่ในมือ กสทช. เต็มร้อย

จากกรณีที่มีรายงานข่าวจากสำนักข่าวต่างๆ เกี่ยวกับการตีความอำนาจ กสทช. โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการอนุญาติหรือไม่อนุญาติควบรวมทรู-ดีแทค ซึ่งหลายสำนักข่าวได้ให้ข่าวไปในทิศทางว่า กสทช. และ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะปลดล็อกให้การควบรวมทรู-ดีแทคทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนั้น

วันนี้ (21 กันยายน 2565) ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้ความเห็นไปในทิศทางตรงข้ามว่าความเห็นของกฤษฎีกาครั้งนี้ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าอำนาจในการอนุญาตควบรวมกิจการนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ กสทช. อย่างเต็มที่

“เอกสารความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาครั้งนี้ ตีความแบบที่ต้องตีความอีก และเต็มไปด้วยความคลุมเครือ ทำให้คนอ่านสับสนและต้องมานั่งตีความกันหลายชั้นว่าตกลง กสทช. มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้เกิดการควบรวมหรือไม่ ทั้งๆ ที่คำถามของ กสทช.นั้นตรงไปตรงมา” ศิริกัญญา กล่าว

ศิริกัญญา ระบุต่อไปว่า ถึงจะกล่าวได้คลุมเครือ แต่เอกสารฉบับนี้มีสาระสำคัญที่ต้องพิจารณา 2 เรื่อง

หนึ่ง คือคณะกรรมการกฤษฎีกาบอกอย่างชัดเจนว่าเรื่องส่วนใหญ่ที่ กสทช. ถามไปนั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจตามกฎหมาย กสทช. คณะกรรมการกฤษฎีกาไม่อาจให้ความเห็นในส่วนอำนาจหน้าที่ กสทช. อันเป็นองค์กรอิสระได้

สอง คณะกรรมการกฤษฎีกายังเขียนอย่างชัดเจนว่าเพื่อกำกับดูแลมิให้การรวมธุรกิจมีผลเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันจึงให้อำนาจ กสทช. กำหนดเงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะตามประกาศ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้อ้างถึง ข้อ 8 ของประกาศปี 2549 และข้อ 9 ของประกาศปี 2561 ส่วนหนึ่งของการให้ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีการะบุว่า “…เพราะในกรณีที่เข้าข่ายตามข้อ 8 ของประกาศฉบับปี 2549 กสทช.ก็มีอำนาจอนุญาตตามข้อ 8 นั้นได้อยู่แล้ว”

เนื้อความในข้อ 8 ตามประกาศปี 2549 พูดถึงการถือครองธุรกิจในบริการประเภทเดียวกัน โดยการเข้าซื้อหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบ ของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น หรือการเข้าซื้อสินทรัพย์ ไม่ว่าจะกระทำโดยทางตรงหรือทางอ้อมผ่านตัวแทนจะกระทำไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก กสทช.

ดังนั้นความเห็นทางกฎหมายนี้จึงยิ่งตอกย้ำว่า กสทช. ไม่อาจปัดความรับผิดชอบในการพิจารณาหยุดยั้งการผูกขาดธุรกิจโทรคมนาคมครั้งนี้ได้ เพราะเข้าข้อ 8 เต็มๆ ว่าเป็นการถือหุ้นทางอ้อม ของบริษัทแม่ในบริษัทลูกอย่างทรู และดีแทค

ความแปลกประหลาดของข่าวที่มีการส่งให้นักข่าว และเผยแพร่กันอยู่ตอนนี้ คือมีการอ้างถึงรองเลขาธิการ กสทช. นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล ทั้งๆ ที่ข่าวนี้ไม่ได้ถูกส่งจากสำนักงานกสทช. และไม่ได้มีมติจากบอร์ดให้เผยแพร่ ถ้าจำกันได้เคยมีกรณีที่สั่งลบอินโฟกราฟิกโดยอ้างว่าไม่ได้มีมติบอร์ดกสทช.ให้เผยแพร่ จึงเป็นที่น่าสงสัยไอ้โม่งคนไหนที่ส่งข่าวนี้ให้นักข่าวกันแน่

นอกจากนี้ ยังมีอีกข้อสังเกตของความไม่ชอบมาพากลของ “ที่ปรึกษาอิสระ” ที่ว่าจ้างโดยทรู และดีแทค เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เข้ามาจัดทำรายงานศึกษาคือ บล.ฟินันซ่า ซึ่งจากรายงานข่าวในหน้าสื่อ มีการเปิดโปงถึงความสัมพันธ์โยงใยกับบริษัทใหญ่ในดีลควบรวมกิจการครั้งนี้

ศิริกัญญา กล่าวว่า “ทั้งนี้ จากการตรวจสอบผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บล.ฟินันซ่า คือ บล.ที่ปรึกษาลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บล.เอฟเอสเอส) มี บล.ฟินันเซีย ไซรัส ถือหุ้นอยู่ถึง 89.99% ซึ่งมีนายชวัล เจียรวนนท์ ถือหุ้นอยู่ 1.63% และมีนายชัชวาล เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริหารทรู ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอยู่ด้วย จึงทำให้ บล.ฟินันซ่า ขาดคุณสมบัติในเรื่องความเป็นอิสระมาตั้งแต่ต้น และอาจส่งผลให้การยื่นขอควบรวมของทรู-ดีแทค เป็นโมฆะหรือไม่”

“ถ้าพิจารณากันด้วยเหตุผล ไม่มีเหตุผลใดเลยที่ กสทช. จะยอมรับให้การควบรวมธุรกิจโทรคมนาคมของประเทศเหลือเพียง 2 เจ้าใหญ่เกิดขึ้นได้ เรื่องนี้จึงเหลือแค่ด่านสุดท้ายคือให้ กสทช. มีความกล้าหาญทำตามหน้าที่ของตนเอง ปกป้องผลประโยชน์ประชาชนโดยอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่เกรงใจกลุ่มทุน” ศิริกัญญา กล่าวปิดท้าย