5 เดือน เก็บภาษี e-Service แพลตฟอร์มต่างชาติ ได้กว่า 3,000 ล้านบาท

กรมสรรพากร เผยจัดเก็บภาษี e-Service จากแพลตฟอร์มต่างชาติ ในช่วง 5 เดือน ได้เงินกว่า 3,000 ล้านบาท คาดภายใน 1 ปี เก็บภาษีดังกล่าวได้ถึง 10,000 ล้านบาท


วันที่ 18 มีนาคม 2565 ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ตามที่กรมสรรพากร ได้ออกกฎหมายจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการบริการอิเล็กทรอนิกส์จากแพลตฟอร์มผู้ให้บริการต่างประเทศ (VAT for Electronic Service : VES) ที่ให้บริการกับผู้ใช้บริการในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมานั้น

ปัจจุบันมีแพลตฟอร์มผู้ให้บริการต่างประเทศเข้ามาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรวม 127 ราย และมียอดมูลค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์รวม 44,569.83 ล้านบาท คิดเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บสะสม 5 เดือน (เดือนภาษีกันยายน 2565 – เดือนภาษีมกราคม 2565) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,120.03 ล้านบาท

ผลการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
แยกตามประเภทแพลตฟอร์มและบริการสะสม 5 เดือน
(เดือนภาษีกันยายน 2564 – เดือนภาษีมกราคม 2565)

ประเภทแพลตฟอร์มและการบริการมูลค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์
(ล้านบาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ล้านบาท)
บริการโฆษณาออนไลน์28,013.661,960.96
บริการขายสินค้าออนไลน์11,982.82838.83
บริการสมาชิก เพลง หนัง เกมส์ ฯลฯ4,023.06281.69
บริการแพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลาง367.6725.76
บริการแพลตฟอร์มจองที่พัก ตั๋วเดินทาง ฯลฯ182.6212.79
รวม44,569.833,120.03
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดเก็บภาษี e-Service จากผู้ประกอบการต่างประเทศหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ กับ ผู้ใช้บริการในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนภาษีกันยายน 2564 – เดือนภาษีมกราคม 2565 จำนวนกว่า 3,000 ล้านบาท ในระยะเวลาเพียง 5 เดือนนั้น ทำให้คาดได้ว่าภายใน 1 ปี ทางกรมสรรพากร จะสามารถจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้จากแพลตฟอร์มผู้ให้บริการต่างประเทศประมาณ 8,000 – 10,000 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าที่เคยมีการคาดการณ์ไว้แต่เดิมว่าจะจัดเก็บได้ที่ประมาณ 5,000 ล้านบาท”

“การเก็บภาษี e-Service นอกจากเป็นการช่วยสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับประเทศแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการไทย ให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างประเทศ ด้วยการนำภาษีมาสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้น”

ดร.เอกนิติ กล่าวสรุป