แจ้งงดจัดงานช่อง 3 ครบรอบ 52 ปี

ไทยทีวีสีช่อง 3 แจ้งงดการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี วันที่ 26 มีนาคม 2565 โดยเป็นไปตามมาตรการโควิด-19


วันนี้ (17 มีนาคม 2565) แผนกประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร ไทยทีวีสีช่อง 3 เปิดเผยว่า ไทยทีวีสีช่อง 3 ขอแจ้งงดการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 และของดการเปิดเข้าร่วมแสดงความยินดีเหมือนเช่นทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่สถานการณ์ยังคงมีความไม่แน่นอน

“ในนามของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ขอขอบพระคุณ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พันธมิตร และคู่ค้าทางธุรกิจ รวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนสถานีฯ ตลอดมา โดยสถานีฯ จะยังคงมุ่งมั่นผลิตผลงานคุณภาพ เพื่อผู้ชมและสังคมต่อไป” ไทยทีวีสีช่อง 3 กล่าว 

Just ordinary guy who interested about current affairs, new media and technology. Now I'm Creative Content Creator and Co-founder of 'Yarmfaojor' (ยามเฝ้าจอ), Thailand TV Monitor by new generation.