อสมท เผย มีกำไรต่อเนื่อง 6 เดือน เป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี

อสมท โชว์ผลงาน ทำกำไรต่อเนื่อง 6 เดือนเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี โดยกำไรในครึ่งปี 64 ที่ผ่านมา อยู่ที่ 79 ล้านบาท ชี้ภาพรวมรายได้จากทุกธุรกิจมีทิศทางดีขึ้น และมีการบริหารค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ ทำให้มีกำไรอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา นายสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ กรรมการ และรักษาการในตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บมจ.อสมท มีกำไรต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 389 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยมีกำไรสำหรับงวด จำนวน 43 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงดีขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 123 เป็นผลมาจากความสามารถในการหารายได้ในทุกกลุ่มธุรกิจที่เพิ่มขึ้น

“โดยรายได้จากธุรกิจโทรทัศน์ ยังคงเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 55 อันมีปัจจัยหลักมาจากการหารายได้โฆษณาในรายการข่าว รายการที่ผลิตเอง และรายการประเภทเช่าเวลา แม้จำนวนบุคลากรลดลงถึง 1 ใน 4 จากการเข้าร่วมโครงการร่วมใจจาก (Mutual Separation Plan – MSP) ตั้งแต่ต้นปี 2564

“ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายรวมในไตรมาสที่ 2 ลดลงร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีกำไรเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

นายสิโรตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกจากนี้ บมจ. อสมท คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มเติมจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้รับอนุญาตจาก กสทช. ให้ดำเนินโครงการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์ประเทศด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ในชื่อ “ช่อง T Sports 7 หมายเลข 7” ออกอากาศผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของ บมจ. อสมท แบบความคมชัดปกติ (Standard Definition) ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านรายได้จากธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล (Mux) ให้กับ บมจ. อสมท โดยจะสะท้อนเป็นรายได้ในไตรมาสต่อไป”