PPTV เปิดตัวรายการใหม่ เปิดวิถีชีวิตชาวมุสลิม 5 จังหวัดแดนใต้

พีพีทีวี ส่งรายการใหม่ “อัสลามมุอะลัยกุม (PEACE FOR ALL)” พาไปชมวิถีชีวิตชาวมุสลิม 5 จังหวัดแดนภาคใต้ เริ่ม 7 กรกฎาคม นี้


พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ชวนคุณผู้ชมล่องใต้ สัมผัสวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา ของพี่น้อง 5 จังหวัดชายแดนใต้ ไปกับรายการใหม่ “อัสลามมุอะลัยกุม (Peace For All)” เตรียมพาไปเยือนชุมชนมุสลิมสายกลางในต่างประเทศ พร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ชายแดนใต้ สร้างความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันของชาวบ้านในชุมชน ลดความขัดแย้งและความรุนแรงแบบยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจของประชาชนทั่วไป ภายใต้หลักการบนความหลากหลาย แตกต่าง แต่ไม่แตกแยก

โดยสัปดาห์แรกจะพาไปที่ด่านชายแดน ชมมัสยิดสำคัญ “มัสยิดฟัดฮูอิสลามี” รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวประจำท้องถิ่น อาทิ หมู่บ้านวัฒนธรรมแห่งอาเซียน (Asian Cultural Village) หรือ หมู่บ้านวัฒนธรรมจีน (Road of Wulin) และยังพาไปสัมผัส “มาแกแต” วัฒนธรรมการจิบน้ำชาแบบดั้งเดิมที่คอยเชื่อมสัมพันธ์ สร้างความกลมเกลียวให้ชาวปัตตานี อีกด้วย

ห้ามพลาดชม! รายการ “อัสลามมุอะลัยกุม (Peace For All)” ทุกวันพุธ เวลา 23.15 – 23.45 น. ทางพีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เริ่มวันแรก 7 กรกฎาคม 2564 นี้