แพร่ภาพ DLTV บนทีวีดิจิทัลอีกรอบ เริ่ม 1 มิ.ย. 64

เริ่มแล้ว! กสทช. ร่วมมือกับ “สพฐ.-มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม” ออกอากาศ DLTV บนทีวีดิจิทัล ในช่วง 1 มิถุนายน – 10 ตุลาคม 2564 สนับสนุนการเรียนจากบ้านป้องกันโควิด-19 พบขอใช้ MUX จาก 3 รายเพื่อการออกอากาศ คือ กรมประชาสัมพันธ์, ททบ.5 และ ThaiPBS


ก่อนหน้านี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 แต่จากการสำรวจพบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 17 จังหวัด และพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 56 จังหวัด ประสงค์จะเปิดเรียนวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 90 เปอร์เซ็นต์

ล่าสุด เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายใต้การกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ทาง สพฐ. ได้ประสานทางมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อถ่ายทอดใน 2 ระบบ นั่นคือหากเป็นโรงเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ สามารถรับชมการถ่ายทอดผ่านทาง DLTV ได้ตามปกติ ส่วนนักเรียนที่เรียนทางไกลที่บ้าน สามารถรับชมการถ่ายทอดได้ผ่านทางโทรทัศน์ช่องต่างๆ

จากนั้น มูลนิธิฯ ได้ทำหนังสือถึง กสทช. เพื่อขอความอนุเคราะห์การออกอากาศทางช่องต่างๆ ซึ่งทาง กสทช. ได้อนุญาตให้ใช้ช่องโทรทัศน์ DLTV ซึ่งเดิมออกผ่านทีวีดาวเทียมในระบบ KU-Band อยู่ก่อนแล้ว สามารถมาออกอากาศผ่านทีวีดิจิทัลด้วยอีกทางหนึ่ง เพื่อให้นักเรียนได้ใช้โทรทัศน์ที่มีอยู่ที่บ้านในการเรียนทางไกลด้วยตนเองได้ โดยจะออกอากาศพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 10 ตุลาคม 2564 ส่วนโรงเรียนที่เปิดเรียนวันที่ 14 มิถุนายน ก็สามารถดูรายการย้อนหลังได้

รายละเอียดของช่อง DLTV บนระบบทีวีดิจิทัล มีรายละเอียด ดังนี้

  • โดยช่อง DLTV 10-12 (สำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3) ที่อยู่บนทีวีดิจิทัล จะรับชมได้ผ่านช่อง 37-39 (อยู่บน MUX ททบ.5/RTA5)
  • ช่อง DLTV 1-6 (สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) ที่อยู่บนทีวีดิจิทัล จะรับชมได้ผ่านช่อง 40-45 (อยู่บน MUX กรมประชาสัมพันธ์ PRD/NBT)
  • ส่วน DLTV 7-9 (สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ที่อยู่บนทีวีดิจิทัล จะรับชมได้ผ่านช่อง 46-48 (อยู่บน MUX ThaiPBS)

ส่วนถ้าใครใช้ทีวีดาวเทียม KU-Band ก็สามารถรับชม DLTV 1-12 ได้ผ่านทางช่อง 186-200 อีกทั้งยังรับชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th และแอปพลิเคชัน DLTV

โดยการออกอากาศผ่านทาง DLTV นั้น นักเรียนจะสามารถเรียนซ้ำได้ 3 รอบ ตามตารางออกอากาศ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. โดยชั้นอนุบาลจะมีรีรันเวลา 13.00 น. และ 15.00 น. ส่วนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจะรีรันเวลา 14.00 น. และ 20.30 น.

สำหรับโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนผ่าน DLTV หากมีนักเรียนไม่เกิน 120 คน ทุกโรงเรียนจะได้รับ Flash Drive จากมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม ส่งมาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้จัดสรรให้แก่โรงเรียนต่างๆ ซึ่งในแฟลชไดรฟ์จะมีไฟล์คู่มือใบงาน สื่อการเรียนรู้ ให้ทางโรงเรียนพิมพ์เป็นเอกสารออกมาให้นักเรียนใช้ประกอบการเรียน

ส่วนโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน จะได้รับสื่อการเรียนรู้เป็นแบบรูปเล่มใบงาน ให้นักเรียนนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้เลยใน 6 สาระการเรียนรู้ ซึ่งทางมูลนิธิฯ จะได้จัดสรรและส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่เพื่อจัดส่งให้โรงเรียนต่อไป