‘วราวิทย์’ งดออกจอ ThaiPBS 2 สัปดาห์ ปมรายงานข่าววัคซีนคลาดเคลื่อน

“ไทยพีบีเอส” ยอมรับนำเสนอผิดพลาด ปมข้อมูลประสิทธิภาพของวัคซีนที่มีต่อโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ ด้าน ‘วราวิทย์’ ขอรับผิดชอบด้วยการงดการทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าว 2 สัปดาห์


วันนี้ (10 พฤษภาคม 2564) นายวราวิทย์ ฉิมมณี ผู้ประกาศข่าวค่ำมิติใหม่ทั่วไทย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) ออกมาชี้แจงอธิบาย การนำเสนอข้อมูลวัคซีนชนิดต่างๆ ที่มีผลต่อโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ ซึ่งมีการระบาดในประเทศมาเลเซีย โดยได้นำเสนอเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

ชมคลิป : https://youtu.be/hg8fSK0-e30

ข้อมูลที่นำเสนอผิดพลาดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
ข้อมูลที่แก้ไขแล้ว และนำเสนอเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

โดยวราวิทย์ อธิบายถึงข้อมูลดังกล่าวว่า ข้อมูลที่ตนนำเสนอไปมีข้อทักท้วงถึงตัวเลขที่อาจจะทำให้เข้าใจผิด โดยข้อมูลที่นำเสนอ วราวิทย์นำมาจาก HealthData.org หรือ IHME ซึ่งเป็นสถาบันเพื่อการชี้วัดและประเมินผลด้านสุขภาพ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตลอดระยะการระบาดของโควิด-19 สถาบันนี้ได้สร้างฐานความน่าเชื่อถือของข้อมูลกับสื่อมวลชนตลอดมา

จุดที่ผิดพลาดในการนำเสนอในข้อมูลดังกล่าวคือ ข้อมูลด้านการป้องกันการติดเชื้อและป้องกันการติดเชื้อแบบมีอาการ เว็บไซต์ต้นฉบับใช้คำว่า “preventing disease” โดยแปลความหมายให้ถูกความหมายมากที่สุดว่า “การติดเชื้อแบบมีอาการ” แต่ตารางที่ วราวิทย์นำเสนอใช้คำว่า “ป้องกันการป่วยหนัก” อีกทั้งยังพบว่าข้อมูลที่นำเสนอยังไม่ได้ผ่านการใช้จริง เป็นการคาดการณ์ของสถาบันดังกล่าว

ทั้งนี้ วราวิทย์ น้อมรับความผิดพลาดในการสื่อสาร และขอรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว โดยได้ของดการทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ชมคลิปที่ วราวิทย์ ชี้แจงในวันนี้ได้ที่ https://youtu.be/bVRVwrN9mi4 และที่ https://youtu.be/hxlwuz2kCOM

"I believe journalism is the essence of democracy." We Watch 📺 ThaiPBS , ABCnews , MBCNEWS , SBS8News , JTBCnews , AlJazeera , BBC