คสช. ช่วยทีวีดิจิทัล: พักชำระค่าใบอนุญาต, ช่วยจ่ายค่า MUX และเปิดลู่ทาง ‘โอนใบอนุญาต’

คสช. ยื่นมือเข้าช่วยเหลืออุตสาหกรรมทีวีดิจิทัล พักชำระค่าใบอนุญาต – ช่วยจ่ายค่า MUX – เปิดลู่ทางให้ ‘โอนใบอนุญาต’ ได้ เตรียมออกเป็นคำสั่งหัวหน้าคสช. (ตามมาตรา 44) ในช่วงต้นเดือนหน้า

หลังจากที่รอกันมาเนิ่นนาน ในที่สุดช่วงบ่ายวันนี้ (24 เม.ย. 61) ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติช่วยเหลืออุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลใน 3 ช่องทาง ได้แก่

1) พักชำระค่าใบอนุญาต 3 งวดสุดท้าย ระหว่างปี พ.ศ.2561-2565 เพื่อต่อลมหายใจให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลเดินหน้าต่อไปได้ (หลังจากปี พ.ศ.2565 ให้กลับมาชำระตามเดิม)

2) ให้กสทช.ช่วยผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลจ่ายค่าโครงข่ายฯ (MUX) ครึ่งหนึ่งของค่าเช่าทั้งหมด เป็นระยะเวลา 2 ปี (ส่วนอีกครึ่งหนึ่ง ให้ผู้ประกอบการชำระตามเดิม)

3) เปิดลู่ทางให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลสามารถ ‘โอนใบอนุญาต’ ให้รายอื่นๆ ที่สนใจเข้ามาดำเนินธุรกิจต่อได้ โดยต้องเข้าไปหารือกับกสทช.เป็นรายกรณี

มาตรการทั้งสาม คสช. จะออกเป็นคำสั่งหัวหน้า คสช. (ตามมาตรา 44) ในช่วงต้นเดือนหน้า ก่อนจะถึงกำหนดการชำระค่าใบอนุญาตงวดต่อไปในช่วงกลางเดือนหน้า