“รศ.วิลาสินี พิพิธกุล” ได้รับเลือกเป็น ผอ. ThaiPBS ต่อสมัย 2

ตามคาด!! คณะกรรมการนโยบายไทยพีบีเอส มีมติเอกฉันท์เลือก “รศ.วิลาสินี พิพิธกุล” นั่งเป็น “ผู้อำนวยการ” ต่อในวาระที่ 2


วันนี้ (12 พฤษภาคม 2564) คณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) ทั้ง 9 คน ได้แก่ รศ.ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, รศ.ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร, ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ, นายชัยรัตน์ แสงอรุณ, นายบุญเลิศ คชายุทธเดช, นางสาวอุษาสินี ริ้วทอง, นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล และนางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ มีมติเอกฉันท์เลือก “รศ.วิลาสินี พิพิธกุล” ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ต่อในวาระที่ 2

โดยไทยพีบีเอส ระบุว่า จะทำการเชิญผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มาเจรจาตกลงรายละเอียดในสัญญาจ้างก่อนการทำสัญญาจ้างต่อไป

ปัจจุบัน รศ.วิลาสินี พิพิธกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ซึ่งกำลังจะหมดวาระในเดือนกรกฎาคม 2564 ก่อนหน้านี้ รศ. ดร.วิลาสินี เคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. และเคยเป็นผู้อำนวยการอาวุโส สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมถึงเคยเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคณะกรรมการบริหาร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.วิลาสินี จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโทด้านสตรีศึกษาจาก University of Kent ประเทศอังกฤษ ปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ้างอิง :
https://org.thaipbs.or.th/content/3670
https://www.facebook.com/chakkrish/posts/10216761852353236

"I believe journalism is the essence of democracy." We Watch 📺 ThaiPBS , ABCnews , MBCNEWS , SBS8News , JTBCnews , AlJazeera , BBC