ThaiPBS ปรับผัง เสริมรายการพิเศษ “ไทยพีบีเอส สู้โควิด-19” เริ่ม 27 เม.ย.นี้

ไทยพีบีเอสปรับผัง อยู่เคียงข้างประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 จัดทัพเสริมรายการพิเศษ “ไทยพีบีเอส สู้โควิด-19 (โดยศูนย์ประสานฉุกเฉิน ไทยพีบีเอสสู้โควิด-19)” เปิดพื้นที่เป็นสื่อกลางในการแบ่งปันความช่วยเหลือ สดทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ 14 วันต่อเนื่อง เริ่ม 27 เมษายนนี้


จากสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่รุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน ประชาชนทุกคนต้องตกอยู่ในห้วงเวลาที่ยาวนานในการเผชิญหน้ากับปัญหาวิกฤต ที่สร้างผลกระทบใหญ่ในวงกว้าง ทั้งในเรื่องของปากท้อง การเงิน และวิถีชีวิตในภาพรวมที่ต้องเปลี่ยนไป อีกทั้งคนไทยต้องตกอยู่ในสภาวะของความวิตกกังวล ความไม่แน่นอนของชีวิตในแต่ละวัน

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) ร่วมเป็นสื่อกลางในการประสานความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน เปิดพื้นที่ “ศูนย์ประสานฉุกเฉิน ไทยพีบีเอสสู้โควิด-19” ประสานความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 รับเรื่องร้องเรียนและปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับโควิด-19 ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. พร้อม ยกทัพปรับผังจัดรายการพิเศษ “ไทยพีบีเอส สู้โควิด-19 (โดยศูนย์ประสานฉุกเฉิน ไทยพีบีเอสสู้โควิด-19) เปิดพื้นที่ประสานงาน และเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือผู้ป่วย โควิด-19 ที่ปัจจุบันไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ โดย ทำหน้าที่ส่งต่อความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ออกอากาศสดทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 12.00-14.00 น. 14 วันต่อเนื่อง เริ่มวันอังคารที่ 27 เมษายน – 10 พฤษภาคมนี้

รายการไทยพีบีเอส สู้โควิด-19 (โดย ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินโควิด-19 กับไทยพีบีเอส) รายการพิเศษสด 2 ชั่วโมงเต็ม รายงานสดจากพื้นที่ ประสานความช่วยเหลือ แบ่งปัน รวมถึงเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในเรื่องต่างๆ เช่น ผู้ติดเชื้อโควิด- 19 แต่ยังหาเตียง หรือ โรงพยาบาลที่จะเข้ารับการรักษาไม่ได้, โรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ สิ่งของที่จำเป็น โดยทางรายการจะเป็นสื่อกลางในการส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที, ประสานการให้คำปรึกษาสุขภาพจิต หรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้ไม่มีรายได้ หรือกลุ่มชุมชนแออัด ขาดแคลนอาหาร น้ำดื่ม ทางรายการอาสาเป็นตัวกลางในการช่วยเหลือ และรับเรื่องร้องเรียนปรึกษากฎหมายกรณีโควิด-19

โดยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์ประสานฉุกเฉิน ไทยพีบีเอส สู้โควิด-19 ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ติดต่อได้ทาง 02-790-2111 (20 คู่สาย) หรือทาง LINE : @rongtookthaipbs หรือแจ้งขอความช่วยเหลือเร่งด่วน ผ่านรายการพิเศษ “ไทยพีบีเอส สู้โควิด-19” ออกอากาศสดทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 12.00-14.00 น. เริ่ม วันอังคารที่ 27 เมษายน – 10 พฤษภาคมนี้ ทางไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3

ไทยพีบีเอสจะยืนหยัดในการทำหน้าที่สื่อสาธารณะ อยู่เคียงข้างประชาชน และพร้อมที่จะเป็นสื่อกลางในการเปิดพื้นที่แบ่งปันความช่วยเหลือ หาแนวทางหรือทางออกในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เราผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันอีกครั้ง “ไทยพีบีเอส…อยู่เคียงข้างคุณ ทุกการเปลี่ยนแปลง”