อสมท พบ ผช.กก.ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักข่าวไทย ติดโควิด-19

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประกาศพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 2 เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักข่าวไทย ยืนยันให้ผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อฯ ไปกักตัว-ตรวจหาเชื้อแล้วที่ รพ.แล้ว


เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ได้รับรายงานจากผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 คน ซึ่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักข่าวไทย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ที่มาปฏิบัติงานที่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ถนนพระราม 9 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 มีอาการไข้จึงได้เดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยได้รับผลการตรวจและยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้ ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งนับเป็นผู้ติดเชื้อรายที่ 2

สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อฯ ดังกล่าว อสมท ได้คัดแยกบุคคลกลุ่มดังกล่าวเพื่อดำเนินการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อสังเกตอาการและไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด–19 พร้อมเดินหน้าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อรองรับกรณีวิกฤตโควิด–19 มั่นใจธุรกิจไม่กระทบ ดังนี้

  1. เตรียมแผนการออกอากาศสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุไม่ให้เกิดการหยุดชะงัก โดยเตรียมพร้อมจัดสตูดิโอสำรองไว้รองรับเหตุฉุกเฉิน พร้อมเตรียม Content ไว้รองรับหากการออกอากาศสดได้รับผลกระทบ ตลอดจนเตรียมแผนลดการจัดรายการสด หากจำเป็น
  2. ด้านความปลอดภัยในอาคาร สถานที่ มีการพ่นยาฆ่าเชื้อ ที่สำนักงานใหญ่ทุกชั้น ทุกอาคาร รวมถึงในสตูดิโอต่างๆเป็นประจำทุกสัปดาห์พร้อมทำความสะอาดฆ่าเชื้อเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆก่อนและหลังการจัดรายการสดทุกครั้ง คุมเข้มจำกัดจำนวนผู้เข้า–ออกในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ห้องควบคุมหลักการออกอากาศ/ส่งสัญญาณ ตั้งจุดคัดกรองทุกอาคารเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร และที่สำคัญห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขึ้นบนอาคารโดยเด็ดขาด รวมทั้งตรวจบุคคลภายนอกอย่างเข้มงวดก่อนเข้ามาภายในพื้นที่ บมจ.อสมท
  3. การให้บริการด้านวิศวกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยออกอากาศทั้งสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุ รวมถึงการให้บริการเทคโนโลยีเพื่อรองรับบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานในที่พักอาศัย

บมจ.อสมท ขอเป็นกำลังใจให้พนักงานทุกท่าน และขอความร่วมมือในการแจ้งต่อผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านให้ทราบโดยทั่วกัน ในกรณีที่พบว่าตนเองป่วยและสงสัยว่าจะเป็นผู้รับเชื้อ ขอให้ติดต่อสำนักทรัพยากรมนุษย์โดยทันที โทร. 02 201 6336 เพื่อการดูแลรักษาต่อไป

Just ordinary guy who interested about current affairs, new media and technology. Now I'm Creative Content Creator and Co-founder of 'Yarmfaojor' (ยามเฝ้าจอ), Thailand TV Monitor by new generation.