ช่อง 7 HD แจง พนง. 1 คน ติดโควิด-19 พบ ผปก.ข่าว 5 คน เข้าข่ายเสี่ยงสูง

ช่อง 7 HD ยืนยัน มีพนักงาน 1 คน ตรวจพบว่าติดโควิด-19 เมื่อ 20 เมษายน 2564 ขณะที่ผู้ประกาศข่าว 6 คน เข้าข่ายเสี่ยงสูง ได้ไปตรวจหาเชื้อแล้ว หลังใกล้ชิดกับบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ติดเชื้อ โดยอยู่ระหว่างรอผลตรวจ ยืนยันทำความสะอาดอาคารแล้ว และให้ Work From Home ไปตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 แล้ว


21 เมษายน 2564 – บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7 HD) เปิดเผยผ่าน Facebook : CH7HD News ว่า ได้รับแจ้งเกี่ยวกับสถานการณ์ติดเชื้อโควิด-19 ดังนี้

  • พนักงานของช่อง 7 HD จำนวน 1 คน ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 จากบุคคลภายนอก และขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
  • ผู้ประกาศข่าวของช่อง 7 HD คือ นางสาวกานุรัจน์ คนีบุตร, นายอรรถพล ภิญโญ, นางสาวนิลาวัณย์ พาณิชย์รุ่งเรือง, นางสาวเหมือนฝัน ประสานพานิช, นางสาววิญญาพัชญ์ ด่านอุตรา และนายสวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา รวม 6 คน ได้ทำงานใกล้ชิดกับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ (เมื่อวันที่ 16 และ 18 เมษายน 2564) ซึ่งล่าสุดทั้ง 6 ราย ได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้ว และอยู่ระหว่างรอผลตรวจ

ทั้งนี้ ได้ให้ผู้ประกาศกักตัวสังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน ตามแนวทางมาตรการของรัฐแล้ว

พร้อมกับทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน ตามข้อปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ดังนี้

  • บริษัทฯ ได้ทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ภายในอาคารทุกจุด เพื่อความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว
  • ให้พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับพนักงานผู้ติดเชื้อดังกล่าวเข้ารับการตรวจหาเชื้อทันที โดยอยู่ระหว่างรอผลตรวจ และทำการกักตัวเอง และสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน โดยบริษัทฯ ได้มีการติดตามรายงานสุขภาพของพนักงานอย่างใกล้ชิด
  • บริษัทฯ ได้ปรับการทำงานให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 และให้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง

“บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพและปลอดภัย หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะรีบแจ้งให้ทราบต่อไป” ช่อง 7 HD กล่าวปิดท้าย

Just ordinary guy who interested about current affairs, new media and technology. Now I'm Creative Content Creator and Co-founder of 'Yarmfaojor' (ยามเฝ้าจอ), Thailand TV Monitor by new generation.