อสมท แจ้งพบ พนง.ติดโควิด-19 รายแรก เป็น จนท.กล้องโทรทัศน์ฯ

บมจ.อสมท ประกาศพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายแรกขององค์กร เป็นเจ้าหน้าที่กล้องโทรทัศน์อาวุโส สำนักโทรทัศน์ ล่าสุดให้ พนง.ที่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดไปตรวจหาเชื้อ-กักตัวแล้ว พร้อมประกาศพ่นยาฆ่าเชื้อทุกอาทิตย์ ทำความสะอาดสตูดิโอทุกชั่วโมง และให้ พนง. Work From Home ในช่วงวันที่ 16-30 เมษายน 2564


เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ได้รับรายงานจากผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กล้องโทรทัศน์อาวุโสสํานักโทรทัศน์ บมจ.อสมท จํานวน 1 คน ที่มาปฏิบัติงานที่ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ถนนพระราม 9 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 โดยมีอาการไข้ และอ่อนเพลีย จึงได้เดินทางกลับที่พักและไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยไม่ได้กลับมาที่บริษัทฯ โดยได้รับผลการตรวจและยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 จึงได้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ ขณะนี้ ได้เข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อฯ ดังกล่าว อสมท ระบุว่า ได้คัดแยกบุคคลกลุ่มดังกล่าว เพื่อดําเนินการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน และไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ อสมท แต่อย่างใด

บมจ.อสมท เปิดเผยต่อว่า ที่ผ่านมาองค์กรได้ปฏิบัติตามประกาศกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดด้วยการ

  • พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส เชื้อโรค และแบคทีเรีย ที่สํานักงานใหญ่ทุกชั้น ทุกอาคาร รวมถึงในสตูดิโอต่างๆ เป็นประจําทุกสัปดาห์ เพื่อลดความเสี่ยง และให้เจ้าหน้าที่เช็ดทําความสะอาดสตูดิโอทุกชั่วโมง ภายหลังการจัดรายการต่างๆ
  • ตั้งจุดคัดกรองทุกอาคารเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร เว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสใกล้ชิด รวมทั้งบุคคลภายนอกที่มาติดต่อต้องสแกนไทยชนะทุกคน และห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขึ้นบนอาคาร
  • ออกมาตรการให้พนักงาน Work From Home รับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้พนักงาน ระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2564

“บมจ.อสมท ขอเป็นกําลังใจให้พนักงานทุกท่าน และขอความร่วมมือในการแจ้งต่อผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านให้ทราบ โดยทั่วกัน ในกรณีที่พบว่าตนเองป่วยและสงสัยว่าจะเป็นผู้รับเชื้อ ขอให้ติดต่อ สํานักทรัพยากรมนุษย์โดยทันที โทร 02 201 6336 เพื่อการดูแลรักษาต่อไป” ฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร บมจ. อสมท กล่าวปิดท้าย