แอน JKN ทุ่มเกือบ 1,100 ล้าน ซื้อ NEW18 เตรียมใช้ชื่อช่องว่า ‘JKN18’

“อะไรที่ใครซื้อไป เราให้เกียรติเขา” แอน JKN ยืนยันคอนเทนต์ที่ขาย ไม่เอามาออกช่อง JKN18 หลังทุ่มเกือบ 1,100 ล้านบาท ซื้อช่อง NEW18 เตรียมเปลี่ยนชื่อเป็น JKN18 คาดจะสร้างอิสระในการกําหนดช่องทางการโฆษณาได้เอง


วันนี้ (9 เมษายน 2564) เวลา 17.00 น. “แอน – จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN แจ้งถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด (DN) ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ช่อง NEW18

สาระสำคัญในการแจ้งครั้งนี้ คือ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ทาง JKN ได้เข้าลงทุนใน DN รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,060 ล้านบาท โดยได้เข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด 50 ล้านหุ้น คิดเป็น 100% ของหุ้น DN ทั้งหมด

ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมของ DN ประกอบด้วย นายปารเมศ เหตระกูล (19.050%), นางปารวดี เหตระกูล (19.050%), นายภาณุชัย เหตระกูล ศรีนวลนัด (13.092%), นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด (12.854%), นางสาววิรณี เหตระกูล ศรีนวลนัด (12.854%), นางประไพ เหตระกูล (8.292%), นายพิสิฐ เหตระกูล (6.528%), นางสาวชนินทร เหตระกูล (4.140%) และนายศุภฤกษ์ เหตระกูล (4.140%)

ต่อมาวันที่ 9 เมษายน 2564 JKN ซื้อหุ้น โอนหุ้น และโอนสิทธิจากผู้ถือหุ้นเดิมของ DN ได้ผลเป็นสำเร็จ ทำให้ DN มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ JKN

ทาง JKN ระบุต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับ JKN ดังนี้
1) การประกอบธุรกิจของ JKN จะมีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น
เนื่องจาก JKN สามารถเพิ่มช่องทางการรับรู้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แก่ผู้บริโภคมากขึ้น
2) JKN สามารถลดต้นทุนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของ JKN ได้มากขึ้น จากการ
ที่ JKN สามารถบริหารจัดการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ดังกล่าวได้เองตามความเหมาะสม
3) JKN จะสามารถบริหารจัดการธุรกิจการจําหน่ายโฆษณาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการที่มี
อิสระในการกําหนดช่องทางการโฆษณาได้เอง ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสให้ JKN ได้รับผลตอบแทน
มากขึ้น

อ่านเอกสารที่ JKN แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ที่ www.set.or.th

ต่อมาในเวลา 19.15 น. แอน-จักรพงษ์ เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Facebook Live โดยระบุว่า JKN จะไม่ขายคอนเทนต์เพียงอย่างเดียว แต่จะเป็นมุ่งสู่การเป็น “Content – Commerce Company” โดยใช้ ชื่อเสียง แฟนคลับ ความเป็นที่นิยม หนัง ละคร ซีรีส์ เพลง ดารา ศิลปิน และคอนเทนต์จากทั่วโลกมารวมตัวกันอยู่ที่เดียว เพื่อทำให้เกิดรายได้

พร้อมยืนยันการซื้อ NEW18 ไม่มีผลกระทบต่อการขายคอนเทนต์เดิมของ JKN เพราะมีลูกค้าเดิมอยู่แล้ว ซึ่งหลังจากนี้จะเปลี่ยนมาใช้ชื่อ JKN18 อย่างเต็มตัว ซึ่งไม่ใช้ Business Model แบบเดิม โดยจะเตรียมแถลงอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ทางทีวีดิจิทัลช่อง 18

“จะขายอะไรอยู่ เขาก็ซื้ออันนั้นไป มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับที่เราจะมารันในช่อง มันจะต้องแยกแยะ category ซึ่งเราก็มีถึง 8 categories อะไรที่ใครซื้อไป เราให้เกียรติเขา” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JKN กล่าว