กสทช. แจงหลังถูกระบุเป็นพื้นที่เสี่ยงโควิด-19 ยืนยันผลตรวจผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยเป็นลบ

สำนักงาน กสทช. แจงข่าวกรณีถูกระบุว่า สำนักงานฯ เป็นพื้นที่เสี่ยงโควิด-19 เมื่อ 5 เม.ย. 64 ระบุพบผู้ติดเชื้อ ตั้งแต่ 18 มี.ค. 64 ยืนยันผลตรวจหาเชื้อของ พนง.ที่ใกล้ชิดและคนสวนทั้ง 2 ครั้ง เป็นลบ


วันที่ 7 เมษายน 2564 กสทช. เผยแพร่ประกาศการดำเนินการในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 ของสำนักงาน กสทช. โดยได้ระบุว่า เนื่องจาก มีการเผยแพร่ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ในเขตพญาไท โดยมีสำนักงาน กสทช. เป็นพื้นที่เสี่ยง สำนักงาน กสทช. ขอชี้แจงว่า เป็นกรณีที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564 ซึ่งมีพนักงานขับรถรับส่งคนสวนที่เข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงาน กสทช. ต่อมาพนักงานขับรถคนดังกล่าวได้รับการยืนยันว่า เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564

หลังจากสำนักงาน กสทช. ทราบข่าว จึงได้ตำเนินการทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในบริเวณสำนักงาน กสทช. ทันที และได้ให้พนักงานที่ใกล้ชิดและคนสวนที่โดยสารมากับรถคันดังกล่าว ทำการตรวจหาเชื้อโดยเร่งด่วนและเข้ารับการกักตัวเพื่อเฝ้ารอดูอาการ 14 วัน
ตามมาตรฐานทางสาธารณสุข (ซึ่งปัจจุบันได้ทำการกักตัวครบกำหนดแล้ว) โดยผลการตรวจหาเชื้อของพนักงานที่ใกล้ชิดและคนสวน ทั้ง 2 ครั้ง ปรากฏว่า ไม่มีการติดเชื้อโควิด-19 (ผลเป็นลบ)

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอย่างใกล้ชิด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสำนักงาน กสทช. ขอยืนยันว่าได้ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของประชาชนผู้มาติดต่อธาชการ และบุคลากรของสำนักงาน กสทช. จึงได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดขั้นสูงสุดด้วยมาตรฐานเดียวกันกับกระทรวงสาธารณสุข ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา