ตั้ง ‘สรยุทธ’ ขึ้นเป็นที่ปรึกษาด้านข่าว ช่อง 3

ตั้ง “สรยุทธ สุทัศนะจินดา” ขึ้นเป็นที่ปรึกษาด้านข่าว ขึ้นตรงกับ กรรมการ ผอ. สายธุรกิจโทรทัศน์ ช่อง 3 มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2564


เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด (BEC Multimedia) ได้มีการเผยแพร่เอกสาร ประกาศที่ 01/2564 เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านข่าว ลงนามโดยนายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจโทรทัศน์ เป็นการภายใน

โดยในเอกสารระบุว่า ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นทุกวัน จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง “สรยุทธ สุทัศนะจินดา” ให้เป็น ที่ปรึกษาด้านข่าว ต่อกรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจโทรทัศน์ เพื่อให้คำปรึกษาในด้านการพัฒนารายการข่าว

โดยเนื้อหาเต็มๆ ของประกาศดังกล่าว มีดังต่อไปนี้


ประกาศ
ที่ 01/2564

เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านข่าว

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 มีความมุ่งมั่นในการผลิตรายการข่าว เพื่อให้ข่าวของช่อง 3 เป็นรายการข่าวที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมอยู่เสมอ สามารถสร้างฐานคนดูที่เพิ่มขึ้น และสร้างรายได้ให้กับสถานี

ดังนั้น การพัฒนารายการข่าวจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นทุกวัน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และเสริมความสามารถในการแข่งขันของฝ่ายข่าวให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา ให้เป็น ที่ปรึกษาด้านข่าว ต่อกรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจโทรทัศน์ เพื่อให้คำปรึกษาในด้านการพัฒนารายการข่าว และให้คำแนะนำในด้านการปฏิบัติงานของฝ่ายข่าวต่อไป โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2564

นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์
กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจโทรทัศน์