‘เจ๊ติ๋ม’ เฮ! ศาลปกครองสูงสุดมีมติตัดสินให้ กสทช. “คืนแบงก์การันตี” 1,750 ล้านบาท

ศาลปกครองสูงสุด มีมติตัดสินให้ “กสทช.” คืนแบงก์การันตี 1,750 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมการจ่ายงวดแรก 151.7 ล้านบาท แก่ “เจ๊ติ๋ม ทีวีพูล”

ภาพจาก tvpoolonline.com

วันนี้ (8 มีนาคม 2564) ศาลปกครองกลาง นัดอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีระหว่าง บริษัท ไทยทีวี จำกัด โดยนางพันธุ์ทิพา ศกุณต์ไชย หรือ “เจ๊ติ๋ม ทีวีพูล” ประธานกรรมการฯ กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

บริษัท ไทยทีวี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ชนะประมูล 2 ช่องทีวีดิจิทัล ได้แก่ช่อง “Loca” และ ช่อง “ไทยทีวี” ยื่นฟ้อง กสทช. ที่มีคำสั่งตามหนังสือให้เพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และประกอบกิจการโทรทัศน์ และให้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยฝ่าย กสทช. อ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนเลิกการประกอบกิจการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งดังกล่าวตกเป็นโมฆะ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้แจ้งยกเลิกใบอนุญาตและยุติการดำเนินการตามใบอนุญาตดังกล่าวไปก่อนแล้ว เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย

ต่อมาศาลปกครองชั้นต้นพิพากษา ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ ที่ผู้ฟ้องคดีวางเพื่อค้ำประกันการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของงวดที่ 3 และงวดที่เหลือ คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี หากคืนไม่ได้ให้ชดใช้จำนวนเงิน โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่คดีถึงที่สุด

โดยศาลฯ ได้พิเคราะห์แล้วเห็นว่า บริษัทไทยทีวีฯ ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ เนื่องจาก กสทช. ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ลงประกาศเชิญชวนไว้ ดังนั้นเมื่อคู่กรณีบอกเลิกสัญญาแล้ว จึงให้ กสทช. คืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ ที่ได้วางไว้คืนแก่บริษัทไทยทีวีฯ ด้วยภายใน 60 วันนับแต่คดีถึงที่สุด ส่วนคำขออื่นศาลให้ยกทั้งหมด ซึ่งต่อมาคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด

นางพันธุ์ทิพา ศกุณต์ไชย เปิดเผยหลังศาลปกครองสูงสุดตัดสิน โดยกล่าวว่า “รู้สึกพอใจกับคำตัดสินของศาล เพราะได้รอคอยและต่อสู้มาอย่างยาวนาน ใช้เวลาสู้คดีทั้งหมด 5 ปี 10 เดือน ในที่สุดศาลปกครองสูงสุดตัดสินให้ชนะคดี โดย กสทช. ได้ทำผิดสัญญาจริง เช่น แจกคูปองช้าไป 6 เดือน ประชาสัมพันธ์กล่องโดยที่ประชาชนไม่ได้รับความรู้ในการใช้กล่องสัญญาณ และทำให้ลูกค้าขาดความเชื่อมั่น”

นางพันธุ์ทิพา ยังเปิดเผยคำสั่งศาล ว่าศาลปกครองกลางมีมติให้คู่กรณีคืนแบงก์การันตี ตั้งแต่งวด 2 ถึงงวดที่ 6 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,750 ล้าน และยังได้รับเงินคืนส่วนที่จ่ายค่าธรรมเนียมงวดแรกไปเกินอีกจำนวน 151,700,000 บาท และคู่กรณีต้องคืนเงินงวดที่ 2 ให้กับธนาคารกรุงเทพที่จ่ายแทนในจำนวน 384 ล้าน ซึ่งทั้งหมดคู่กรณีต้องทำให้เสร็จภายใน 60 วัน

ที่มา:
https://www.newtv.co.th/news/78203
https://www.tvpoolonline.com/content/1759674

I'm Part-time Journalist, I am interested in News, Polictics, Infomation Technology, Graphic, News Theme