กสทช. ขอทีวีทุกช่อง รายงานสด #กราดยิงโคราช แบบ “ไม่เผยการทำงาน จนท.” และ “ไม่มีภาพรุนแรง”

กสทช. แจ้งเร่งด่วนผ่านโซเชียล ขอความร่วมมือทีวีทุกช่องต่อการรายงานสดเหตุการณ์ #กราดยิงโคราช โดยไม่เผยถึงรายละเอียดการทำงานของเจ้าหน้าที่ และไม่เสนอภาพที่มีความรุนแรง


8 ก.พ. 63 – เมื่อเวลา 22.15 น. ที่ผ่านมา สำนักงาน กสทช. และ ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. แจ้งต่อผู้ประกอบกิจการทุกช่องต่อการนำเสนอข่าวเหตุการณ์ #กราดยิงโคราช ผ่าน Twitter ส่วนตัว ดังนี้

ตามที่มีการนำเสนอรายการข่าวที่ จ.นครราชสีมา ด้วยรูปแบบการรายงานสด live สด รายงานสถานการณ์ และข้อมูลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำเสนอข่าวสารไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของประชาชนในบริเวณโดยรอบ ตลอดจนไม่ส่งผลกระทบต่อการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน

สำนักงาน กสทช. จึงขอให้ทุกสถานีให้ความร่วมมือ ดังนี้

  1. ไม่ควรรายงานสด หรือแสดงข้อมูล กระบวนการ และรายละเอียดเกี่ยวกับการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ปฎิบัติงานในสถานการณ์นี้
  2. ไม่ควรนำเสนอข้อมูลในสถานที่ที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนโดยรอบ
  3. ไม่นำเสนอภาพที่รุนแรง เข่นภาพผู้เสียชีวิต ภาพการยิงอาวุธ เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความร่วมมือและถือปฎิบัติร่วมกัน

Just ordinary guy who interested about current affairs, new media and technology. Now I'm Creative Content Creator and Co-founder of 'Yarmfaojor' (ยามเฝ้าจอ), Thailand TV Monitor by new generation.