MCOT ร่วมมือกับ CMG (บริษัทแม่ของ CCTV) ติดตามสถานการณ์ไวรัสโคโรนา

31 ม.ค. 63 – เขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง กรณีสถานการณ์ไวรัสโคโรนาและแนวทางป้องกัน Fake News เพื่อให้ข้อมูลประชาชนอย่างเที่ยงตรง เปิดเผยว่า อสมท เริ่มทำแคมเปญรณรงค์ให้ความรู้ และรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา มาตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. 63 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน โดย อสมท ร่วมกับ China Media Group หรือ CMG สื่อหลักของรัฐบาลจีน (บริษัทแม่ของ CCTV และ CGTN) จัดการถ่ายทอดสด งานเทศกาลตรุษจีนจากกรุงปักกิ่ง

ในระหว่างการถ่ายทอดสดทางการจีนได้มีข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ทาง อสมท จึงได้หารือกับ นายเลี่ยว ลี่ ผู้อำนวยการ CMG ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการถ่ายทอดสด อสมท จึงได้สั่งการให้ ทุกสื่อในเครือ ดำเนินการดังนี้

  1. ประกาศเป็น Trusted Source โดยร่วมกับ CMG ในการส่งข้อมูลและรายงานสดจากจีนมาที่ อสมท เพื่อให้อ้างอิงข้อมูล ข่าว ภาพ ที่ถูกต้องและรวดเร็ว
  2. ให้สำนักข่าวไทยจัดทำ รายการ “เกาะติดไวรัสโคโรนา” ทุกวันในข่าวภาคค่ำ และรายการคับข่าวครบประเด็น ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
  3. เน้นรายงานตรวจสอบสถานการณ์ จากในประเทศและต่างประเทศ ในข่าวต้นชั่วโมง จำนวน 10 ช่วง/วัน
  4. จัดทำข่าวออนไลน์ ผ่าน 2 platforms คือ สำนักข่าวไทยออนไลน์ (Thai News Agency: TNA) และ MCOT Digital ซึ่งทาง CCTV ได้ link ข่าวกลับไปยังรัฐบาลจีนได้รับทราบทุกวัน
  5. ให้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ทe factsheet รายงานความเป็นจริง และสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา และการดeเนินงานของภาครัฐ เพื่อป้องกัน Fake News โดยผ่าน Website , LINE @SureAndShare, Facebook และ Twitter ของศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ ทุกวัน
  6. ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายวิทยุ อสมท ทั่วประเทศ 62 สถานี และ Facebook ของทุกสถานีวิทยุ

เขมทัตต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “อสมท มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมดำเนินการเกาะติดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ร่วมกับ CMG ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ดีของ อสมท มาโดยตลอด นับได้ว่าในขณะนี้ อสมท เป็นสื่อสารมวลชนแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เป็น Official News Agency ซึ่งมีแหล่งที่มาของข่าวที่น่าเชื่อถือของทางการจีนโดยตรง ทาให้เรามีข้อมูลที่แท้จริง แม่นยา มากกว่าสื่อตะวันตก ในการเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ”

เขมทัตต์ ระบุว่า ก่อนหน้านี้ที่มีสื่อบางส่วนรายงานข่าวเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา ที่ผิดไปจากความเป็นจริง ในส่วนของ อสมท ได้วางแนวทางป้องกัน Fake News ในการรายงานข่าวและให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา เพื่อให้ข้อมูลประชาชนอย่างถูกต้องและเที่ยงตรง ดังนี้

  • ประการที่ 1: อสมท ในฐานะสื่อของรัฐได้รณรงค์ให้ประชาชน ติดตามและตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริง จาก สำนักข่าวไทย (Thai News Agency), ทาง MCOT Digital ซึ่งเป็น Website ของ อสมท และ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ โดยได้ความร่วมมืออย่างเป็นทางการจาก CMG ซึ่งจะให้ประชาชนหันมารับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องมากขึ้น
  • ประการที่ 2: รายงานข่าวความเคลื่อนไหวของรัฐบาลในการรับมือสถานการณ์ และนำนโยบายของรัฐบาล เร่งสื่อสารให้ประชาชน หันมาติดตามสื่อที่มีข้อมูลอ้างอิงถูกต้อง โดยตั้งแต่เกิดสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา อสมท ได้นา เสนอข่าวโดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจาก CMG ประมาณวันละ 3-4 ข่าวต่อวัน พร้อมนำประเด็นไปขยายต่อในสื่อวิทยุเครือข่ายของ อสมท และช่องทาง Online รวมทั้ง ทำสรุปเป็น Infographic ที่น่าสนใจและเข้าใจง่ายมากขึ้น