หมดเวลาคมชัดบนดาวเทียม! ดิจิทัล HD 5 ช่องปรับลดเป็น SD พรุ่งนี้

หมดเวลาคมชัดบนดาวเทียม! ทีวีดิจิทัล HD 5 ช่องเตรียมปรับลดความละเอียดบนดาวเทียมเหลือ SD พรุ่งนี้ หลังสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือค่าส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมจากกสทช.

ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (20 ธ.ค.) เป็นต้นไป ทีวีดิจิทัลความคมชัดสูง (HD) จำนวน 5 ช่อง ได้แก่ ช่อง #TV5HD1 ช่อง #NBT2HD ช่อง #9MCOT ช่อง #ThairathTV และช่อง #AmarinTV จะปรับลดความละเอียดการส่งสัญญาณผ่าน ‘ดาวเทียม’ เหลือเพียงความคมชัดแบบปกติ (SD) เท่านั้น ส่งผลให้ผู้รับชมทีวีดิจิทัลทั้ง 5 ช่องผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียมยี่ห้อต่างๆ จะไม่สามารถรับชมรายการด้วยความละเอียด HD ได้อีกต่อไป

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 เป็นต้นมา หัวหน้าคสช.ได้ออกคำสั่งตามมาตรา 44 (คำสั่งที่ 76/2559) สั่งให้กสทช.อนุมัติเงินช่วยเหลือค่าส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมแก่ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลช่องต่างๆ เพื่อให้ทุกช่องปฏิบัติตามกฎ Must Carry ได้อย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้ทีวีดิจิทัลทุกช่องสามารถ Carry สัญญาณของตนขึ้นไปอยู่บนระบบดาวเทียมได้ตามระดับความคมชัดที่ประมูลมา

อย่างไรก็ตาม คำสั่งคสช.ดังกล่าวจะหมดอายุลงในวันพรุ่งนี้ (20 ธ.ค. 2562) ส่งผลให้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลจะต้องจ่ายค่าส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมด้วยตนเอง ทีวีดิจิทัล HD 5 ช่องจึงตัดสินใจลดค่าใช้จ่ายด้วยการส่งสัญญาณเป็นความคมชัดแบบ SD เท่านั้น

ขณะที่ช่อง #ThaiPBS นั้นกลับตัดสินใจยุติการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมด้วยความคมชัดแบบ SD และจะส่งสัญญาณแบบ HD เพียงช่องสัญญาณเดียวเท่านั้น ส่งผลให้ผู้ชมที่ใช้กล่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบ SD จะไม่สามารรับชมช่อง Thai PBS ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป

ส่วนมาตรการช่วยเหลือค่าส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมจะกลับมาอีกหรือไม่นั้น ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ให้ความเห็นไว้ว่า มาตรการดังกล่าวคงจะกลับมาอีกได้ยาก เพราะขณะนั้นมาด้วยกฎหมายพิเศษ เมื่อคสช.สิ้นสุดสภาพไป ก็ไม่มีองค์กรใดที่จะมีอำนาจในการออกมาตรการพิเศษดังกล่าวได้อีก

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ผู้ชมที่รับชมทีวีดิจิทัลผ่านระบบภาคพื้นดินจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ส่วนผู้ชมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทีวีคงจะต้องจับตาต่อไปว่า ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทีวีรายต่างๆ จะหันไปดึงสัญญาณจากภาคพื้นดินโดยตรงเพื่อคงความคมชัดแบบ HD ไว้หรือไม่