รัฐบาลอังกฤษไฟเขียวให้ BBC เก็บค่าทีวีไลเซนส์กับผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา รัฐบาลอังกฤษได้อนุญาตให้ ‘BBC’ ทีวีสาธารณะของอังกฤษเก็บค่าธรรมเนียมการรับชมโทรทัศน์ (TV License Fee) กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไปได้ จากเดิมที่กลุ่มคนเหล่านี้จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม โดยกฎใหม่นี้จะเริ่มใช้มิถุนายนปีหน้า

BBC อ้างว่า ด้วยภารกิจขององค์กรที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้นทุนการบริหารงานของ BBC เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ผนวกกับการเติบโตของสื่อออนไลน์ก็ส่งผลให้รายรับที่เก็บได้จากค่าธรรมเนียมการรับชมโทรทัศน์ลดน้อยลง (เพราะคนรับชมโทรทัศน์น้อยลง และหันไปรับสื่ออื่นๆ ผ่านช่องทางออนไลน์แทน) ทำให้ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา BBC ต้องทยอยปรับลดพนักงานและยุติรายการโทรทัศน์บางรายการไป กฎใหม่นี้จึงน่าจะ ‘แฟร์’ กับ BBC ที่สุด และจะช่วยให้ BBC มีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมๆ กับคงคุณภาพของการผลิตรายการตามสไตล์ทีวีสาธารณะเอาไว้ได้

นโยบาย ‘ฟรี’ ค่าธรรมเนียมการรับชมโทรทัศน์แก่ผู้สูงอายุเป็นนโยบายหลักของพรรค Conservative ในการเลือกตั้งปี 2017 การออกกฎใหม่ครั้งนี้จึงสร้างความผิดหวังให้กับพรรคเป็นอย่างมาก โดย Andrea Leadsom ว่าที่หัวหน้าพรรค Conservative คนใหม่ได้กล่าวถึงกฎใหม่นี้ว่า ‘ยอมรับไม่ได้’ และเราต้องหาทางปรับเปลี่ยนมันให้เป็นดังเดิม

ขณะที่ Jeremy Wright เลขาธิการกระทรวงดิจิทัล วัฒนธรรม สื่อ และกีฬากล่าวถึงการออกกฎใหม่ของ BBC ครั้งนี้ว่าเป็นเรื่องที่ ‘น่าผิดหวังอย่างยิ่ง’ และคาดว่าจะมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 3.7 ล้านคน แต่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็คาดหวังว่า BBC จะผลิตรายการเพื่อผู้สูงอายุอย่างเข้มข้นและมีคุณภาพมากขึ้น

ปัจจุบัน คนอังกฤษ ‘ทุกครัวเรือน’ ที่รับชมโทรทัศน์ไม่ว่าจะแพร่ภาพผ่านทางภาคพื้นดิน ดาวเทียม หรือเคเบิลต้องเสียค่าธรรมเนียม 154.5 ปอนด์ต่อปี (หรือประมาณ 6,113 บาทต่อปี) โดยรายได้ทั้งหมดจะถูกส่งเข้า BBC ไม่ว่าคุณจะเปิดรับชมช่อง BBC หรือไม่ก็ตาม หากหลบเลี่ยงจะมีโทษเช่นเดียวกับการหลบเลี่ยงภาษี


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ bbc.com/news/entertainment-arts-48583487
bbc.com/news/entertainment-arts-48594434