คสช.ใช้ ม.44 ออกคำสั่งเลิกสรรหาบอร์ด กสทช. ใครอายุเกิน 70 ยังทำงานต่อได้

กสทช. ชุดเดิม ได้ยาวิเศษจาก คสช. อีกครั้ง เมื่อคณะรักษาสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 7/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ล่าสุด 13 มิ.ย. 62 คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ออกมาระบุว่า ต้องออกคำสั่งดังกล่าวเพราะ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช. ยังอยู่ในขั้นการพิจารณาของกฤษฎีกา

ซึ่งในคำสั่งดังกล่าวอ้างว่า การสรรหากรรมการดังกล่าวในระหว่างที่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายยังไม่แล้วเสร็จ อาจเป็นเรื่องยุ่งยากและอาจเกิดความเสียหายได้ ทำให้ออกคำสั่งออกมา 3 ข้อ ได้แก่

  1. ให้ระงับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ กสทช. ไว้ก่อนจนกว่าจะมี พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมประกาศบังคับใช้ หรือจนกว่านายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี “จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
  2. กรรมการ กสทช. ที่พ้นจำกตำแหน่งเพราะอายุครบ 70 ปี ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ถูกประกาศบังคับใช้
  3. ในกรณีที่กรรมการ กสทช. พ้นจากตำแหน่ง ให้คณะกรรมการ กสทช. เท่าที่เหลืออยู่สามารถอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

ในปีที่แล้ว คสช. ได้ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 7/2561 เรื่องการยกเลิกและระงับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ กสทช. ไว้ จนกว่าตัวเองจะ “สั่งเป็นอย่างอื่น” ไว้เช่นกัน

น่าติดตามว่า การเตรียมยกเลิกคำสั่ง-ประกาศ-คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่จำกัดเสรีภาพสื่อ ที่ยามเฝ้าจอได้รายงานไปก่อนนี้ จะกลายเป็นจริงได้หรือไม่

สภิญญาซัด คสช. ไม่สนธรรมาภิบาล​ในการใช้อำนาจ แต่ทำไมเรียกร้องให้คนอื่นนั้นมี

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ อดีตกรรมการ กสทช. และประธานคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภค สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ระบุผ่าน Twitter ส่วนตัวว่า

“ในขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐบางคนต้องยุติการปฏิบัติ​หน้าที่เพราะรอการตีความตามกฎหมาย​ว่าขัดคุณ​สมบัติไหม แต่ยุคนี้กลับใช้อำนาจ ม.44 ต่ออายุให้คนที่จะขัดคุณสมบัติชัดเจนเพราะอายุเกิน70ได้ทำหน้าที่ต่อไปเรื่อยๆจนกว่า ครม.จะมีคำสั่งอื่น ก่อนออก ม.44 ได้ทวนอ่านประกาศ​นี้เองบ้างไหม ถามจริง”

“ประกาศ ม.44 เรื่อง กสทช.ล่าสุด นอกจากทำสิ่งที่ขัดกฎหมาย​ให้ถูกกฎหมาย​เพื่อช่วยตัวบุคคล​ใน กสทช.ชุดนี้แล้ว ยังแอบเปลี่ยนหลักการโยกอำนาจการกำหนดอนาคต กสทช.ชุดใหม่จากสภาที่ต้องออก พรบ.มาเป็นอำนาจนายกผ่านคณะรัฐมนตรี​ ขัดหลักการอิสระจากฝ่ายบริหาร คือถ่ายอำนาจจาก ม.44สู่ ครม.ต่อเลย”

“ก็พอเห็นอยู่ว่าตอนนี้โนสนโนแคร์เรื่องมารยาททางการเมือง และธรรมาภิบาล​ในการใช้อำนาจ อีกทั้งบียอนด์หิริโอตัปปะ​ในเชิงจริยธรรม​ไปไกลแล้ว แต่ทำไมกล้าเรียกร้องคนอื่นให้มีจริยธรรม​ทางการเมือง​และเคารพกฎหมาย​กติกามารยาทได้อีก ย้อนแย้งไปไหม สังคมจะยึดหลักการอะไรต่อไป”

สิ่งที่เป็นภัยคุกคาม​ความมั่นคง​ของชาติที่แท้จริงก็คือ การใช้อำนาจรัฐอย่างขาดหลักนิติธรรม ไร้ธรรมาภิบาล​ และ ไม่มีหิริโอตัปปะในเชิงจริยธรรมของผู้มีอำนาจ​ ขาดซึ่งความเป็นธรรม นึกถึงพวกพ้องมากกว่าประโยชน์​สาธารณะ​ เป็นต้น

สุภิญญา กลางณรงค์

” แบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอฮะ ทั้งที่จะขัดคุณ​สมบัติการเป็น กสทช.ตาม พรบ.นะ ” สุภิญญาตั้งคำถามทิ้งไว้

Just ordinary guy who interested about current affairs, new media and technology. Now I'm Creative Content Creator and Co-founder of 'Yarmfaojor' (ยามเฝ้าจอ), Thailand TV Monitor by new generation.