แถลงการณ์จากกลุ่ม ‘ยามเฝ้าจอ’ ต่อกรณีการคุกคามเสรีภาพสื่อในช่วงใกล้เลือกตั้ง

กลุ่ม ‘ยามเฝ้าจอ’ เรียกร้องให้ผู้มีอำนาจปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเพื่อทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่าง “สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม” รวมถึงยุติการใช้อำนาจรัฐกดดันหรือคุกคามสื่อมวลชนหรือผู้เห็นต่างในทุกกรณี และยุติการใช้เวลาออกอากาศสถานีโทรทัศน์ทุกระบบของภาคเอกชน แล้วเปลี่ยนมาใช้เวลาออกอากาศผ่านช่องทางของภาครัฐที่มีอยู่แทน

สืบเนื่องจากวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีมติที่ประชุมล่าสุดให้ระงับใบอนุญาตในการออกอากาศสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน Voice TV เป็นเวลา 15 วันนับตั้งแต่วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 0.01 น. เป็นต้นไป จนทำให้สถานีโทรทัศน์ Voice TV ต้องเตรียมยื่นฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครอง และขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนั้น

กลุ่ม ‘ยามเฝ้าจอ’ ขอแถลงจุดยืนในการทำหน้าที่ติดตามสื่อโทรทัศน์นับตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา เราพบว่า Voice TV ถูกคุกคามมาอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากที่ iLaw รวบรวมไว้ พบว่าการสั่งระงับออกอากาศของ Voice TV ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 21 และถือเป็นครั้งที่ 55 แล้วที่ กสทช. ภายใต้การกำกับของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาแทรกแซงและจำกัดเสรีภาพสื่อ

ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันและ คสช. ใช้อำนาจเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการเมืองด้วยการคุกคามและจำกัดสิทธิเสรีภาพของผู้เห็นต่างอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงมีความพยายามสร้างหอกระจายข่าววิทยุของหน่วยงานภาครัฐตามต่างจังหวัดในช่วงใกล้เลือกตั้ง ซึ่งมีความเสี่ยงจะถูกนำไปใช้สร้างความได้เปรียบให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

อีกทั้งยังมีการออกอากาศของรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ทุกวันศุกร์ เวลา 20.15 น. โดยประมาณ ซึ่งอ้างว่า “ขอความร่วมมือ” ให้ทุกสถานีออกอากาศรายการดังกล่าวพร้อมกัน ถือเป็นการกินเวลาไพรม์ไทม์ของสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ ซึ่งทำให้สถานีโทรทัศน์สูญเสียโอกาสและเวลาช่วงสำคัญที่สร้างรายได้ให้แก่บริษัทไปอย่างน่าเสียดาย และการออกอากาศรายการ “เดินหน้าประเทศไทย” ทุกวันเสาร์-พฤหัสบดี เวลา 18.00 น. โดยประมาณ ยังเป็นการนำเสนอนโยบาลของรัฐบาลปัจจุบันที่มีอำนาจเต็ม ต่างจากรัฐบาลก่อนหน้านี้ที่มีหน้าที่เป็นเพียงรัฐบาลรักษาการเท่านั้น ไม่มีอำนาจเต็มเท่ารัฐบาล คสช. ชุดปัจจุบัน

กลุ่ม ‘ยามเฝ้าจอ’ ขอเรียกร้องให้ คสช. รัฐบาล กสทช. และผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเพื่อทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่าง “สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม” ดั่งสโลแกนที่ กกต. กล่าวไว้ รวมถึงยุติการใช้อำนาจรัฐกดดันหรือคุกคามสื่อมวลชนหรือผู้เห็นต่างในทุกกรณี และขอให้ผู้มีอำนาจยุติการใช้เวลาออกอากาศสถานีโทรทัศน์ทุกระบบของภาคเอกชน แล้วเปลี่ยนมาใช้เวลาออกอากาศผ่านช่องทางของภาครัฐที่มีอยู่แทน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผลการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ต่อไป

กลุ่ม “ยามเฝ้าจอ”
www.yarmfaojor.com
www.facebook.com/yarmfaojor
www.twitter.com/yarmfaojor
(@yarmfaojor)

หมายเหตุ : แถลงการณ์นี้เป็นความเห็นร่วมของทีมงานหลัก 5 คนเท่านั้น ผู้ใช้งาน Hashtag #ยามเฝ้าจอ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ (เช่น Facebook และ Twitter ฯลฯ) อาจมีความเห็นไม่เหมือนจากนี้ได้

Download as .pdf | .png

Just ordinary guy who interested about current affairs, new media and technology. Now I'm Creative Content Creator and Co-founder of 'Yarmfaojor' (ยามเฝ้าจอ), Thailand TV Monitor by new generation.