ถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสิน ย้ายช่องจาก NBT เป็นช่อง 5 เริ่ม 1 ก.พ. 62

ธนาคารออมสินเปลี่ยนช่องถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และ 5 ปี จากเดิมเป็นช่อง NBT ย้ายมาเป็นช่อง 5 เริ่มออกอากาศ 1 ก.พ. 62 เวลา 13.00-14.00 น.

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่ดำเนินภารกิจสำคัญคือ มุ่งมั่นทำหน้าที่ส่งเสริมการออม และนำเสนอรูปแบบการออมผ่านผลิตภัณฑ์เงินฝากที่หลากหลาย ได้เปิดรับฝากสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และ สลากออมสินพิเศษ 5 ปี เพื่อปลูกฝังการออมเงินอีกรูปแบบหนึ่งที่มีการออกเลขรางวัลสลากจูงใจการออม เป็นผลิตภัณฑ์ที่เปิดรับฝากมานานกว่า 100 ปี

ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดพิธีการออกรางวัลสลากออมสินเพื่อเปิดเผยให้ผู้ฝากตรวจสอบและรับทราบผลอย่างถูกต้อง โปร่งใส ณ ห้องออกรางวัลสลากออมสิน ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฝาก จึงได้มีการถ่ายทอดสดการออกรางวัลผ่านทางสถานีโทรทัศน์และถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุอีกด้วย

สำหรับในปี 2562 นี้ การออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และ 5 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 หรือ ททบ.5 HD1 เป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดสดการออกรางวัล ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2563 รวมจำนวน 24 ครั้ง (สลากออมสินพิเศษ 3 ปี ทุกวันที่ 16 ของเดือน และ สลากออมสินพิเศษ 5 ปี ทุกวันที่ 1 ของเดือน) ในช่วงเวลา 13.00-14.00 น.

ขณะที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) กรมประชาสัมพันธ์ ดำเนินการถ่ายทอดเสียงผลการออกรางวัล ในช่วงเวลา 13.00-14.00 น. โดยวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ถ่ายทอดเสียงทาง สวท. ระบบ AM คลื่นความถี่ 837 กิโลเฮิรตซ์ และ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 16 มกราคม 2563 ทาง สวท. ระบบ AM คลื่นความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์

ข้อมูลจาก Nation TV และ TV5HD1

Just ordinary guy who interested about current affairs, new media and technology. Now I'm Creative Content Creator and Co-founder of 'Yarmfaojor' (ยามเฝ้าจอ), Thailand TV Monitor by new generation.