ช่อง One31 แจ้ง กลต. เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ-เปิด IPO

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการยื่นหนังสือชี้ชวน (filing) ให้กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

iplugz

12/05/2564