คำต่อคำ ‘ประยุทธ์’ ตั้งเป้าเปิดประเทศใน 120 วัน

‘ประยุทธ์’ เดินหน้าเปิดประเทศใน 120 วัน ยอมรับไม่สามารถรอจนทุกคนรับวัคซีนครบ 2 โดสก่อนได้ ชี้นโยบายสำคัญระยะสั้น คือ ประชาชนทุกคนควรต้องได้รับวัคซีนเข็มแรกโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

yarmfaojor

16/06/2564