BBC เปิดแบบฟอร์มร้องเรียนแยก หลังยกผังรายงานข่าว “เจ้าชายฟิลิปสิ้นพระชนม์”

BBC เปิดแบบฟอร์มร้องเรียนแยก หลังได้รับข้อร้องเรียนจำนวนมาก จากการยกผังเพื่อรายงานข่าว “เจ้าชายฟิลิปสิ้นพระชนม์” เมื่อ 9 เมษายน 2564 อดีตรัฐมนตรีของอังกฤษ ระบุ BBC สร้างข้อผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการรายงานพิเศษในรูปแบบ North Korean style

Jenpasit Puprasert

13/04/2564