“เปิดพื้นที่ปลอดภัย” 3 สมาคมสื่อ เผยข้อเสนอรับวันเสรีภาพสื่อโลก

3 สมาคมสื่อ เผยข้อเสนอรับวันเสรีภาพสื่อโลก ขอรัฐบาล-คู่ขัดแย้งเปิดพื้นที่ปลอดภัยในการทำงาน ยืนยันเสรีภาพสื่อจะถูกละเมิดจากทุกฝ่ายไม่ได้ ย้ำจะต่อสู้เรียกร้องจนถึงที่สุด

Jenpasit Puprasert

03/05/2564

สมาคมสื่อ 2564 ให้คุณค่า “การนอบน้อม” มากกว่า “การตรวจสอบผู้มีอำนาจ” ?

สมาคมสื่อของไทย กำลังให้คุณค่าแก่การนอบน้อมต่อผู้อาวุโสหรือไม่? โดยไม่มองสื่อในฐานะ “อาชีพ” ที่ต้องยืนตรงตรวจสอบผู้มีอำนาจซึ่งใช้ภาษีประชาชน

yarmfaojor

31/03/2564