ย้อนประวัติ ‘ไอทีวี’ ผ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯ

คำต่อคำ ย้อนดูประวัติ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) จากรายงานประจำปี 2562 ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.itv.co.th และ www.intouchcompany.com

yarmfaojor

01/07/2564