ภาคี “Cofact ประเทศไทย” ประกาศเจตนารมณ์ใน “วันตรวจสอบข่าวลวงโลก”

“Cofact ประเทศไทย” จัดกิจกรรมเสวนากับประเด็น “ข่าวลวง” และการส่งเสริมให้เกิดการ “ตรวจสอบข่าวลวง” ในวัน International Fact-Checking Day

Chaiyasan Patanawithayapalert

02/04/2564