“สื่อแวดล้อม” ระบบนิเวศของสื่อไทยในปัจจุบัน

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดเสวนาวิชาการ “สื่อ-แวด-ล้อม: นิเวศสื่อที่ดีเพื่อสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” พร้อมนำเสนอผลงานวิจัยเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

Damrongsak

20/07/2561