5 เดือน เก็บภาษี e-Service แพลตฟอร์มต่างชาติ ได้กว่า 3,000 ล้านบาท

กรมสรรพากร เผยจัดเก็บภาษี e-Service จากแพลตฟอร์มต่างชาติ ในช่วง 5 เดือน ได้เงินกว่า 3,000 ล้านบาท คาดภายใน 1 ปี เก็บภาษีดังกล่าวได้ถึง 10,000 ล้านบาท

yarmfaojor

19/03/2565