ดีแทค ยืนยันความพร้อมรับกฎหมาย PDPA

ดีแทค ประกาศความพร้อมรับการบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ เผยเตรียมความพร้อมมากว่า 2 ปี

yarmfaojor

30/05/2565

AIS ยืนยัน พร้อมปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA

AIS ยืนยัน พร้อมปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (กฎหมาย PDPA) ตอกย้ำภารกิจคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้า และความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นสูงสุดตามมาตรฐานสากล

yarmfaojor

27/05/2565