สมาคมสื่อ 2564 ให้คุณค่า “การนอบน้อม” มากกว่า “การตรวจสอบผู้มีอำนาจ” ?

สมาคมสื่อของไทย กำลังให้คุณค่าแก่การนอบน้อมต่อผู้อาวุโสหรือไม่? โดยไม่มองสื่อในฐานะ “อาชีพ” ที่ต้องยืนตรงตรวจสอบผู้มีอำนาจซึ่งใช้ภาษีประชาชน

yarmfaojor

31/03/2564